Kvinnor särskilt utsatta i HIV-epidemin

17.12.2005 kl. 00:00
Insändare HBL 17.12.2007

Det är bra att Hbl under de senaste veckorna uppmärksammat den hopplösa situationen med HIV framförallt i Afrika. Närmare 5 miljoner personer insjuknar varje år och framför allt är det kvinnorna som drabbas, varför det måste fästas särskild vikt vid utbildning just för dem än det görs i dag. Detta har också kvinnoorganisationer redan i åratal påpekat.

I Sydafrika utsätter HIV-positiva män unga kvinnor och barn för våldtäkter, då myten att en oskuld kan bota en sjuk fortfarande råder. Följden är att de våldtagna kvinnorna ofta blir utkastade ur hemmet och hankar sig fram som tiggare eller prostituerade, vilket ledar till att smittan fortsätter att sprida sig. Därtill uppskattades för ett år sedan 15 miljoner barn ha mist åtminstone en förälder till följd av AIDS och antalen ökar varje dag. HIV/AIDS slår också sönder många samhällsstrukturer på ett sätt som äventyrar utvecklingen i de fattigaste länderna.

En annan myt är att vanliga vitaminer och att leva hälsosamt skulle bota HIV-sjuka. Det här, i kombination med att tillgången till sk spärrmediciner gjorts villkorlig så att många fattiga eller fångar är uteslutna ur programmen, är mycket olyckligt och bidrar till samhällssegregationen.

Undervisning bör utvecklas och intensifieras för att effektivt sprida information om hur man kan undvika att smittan sprider sig. Samtidigt bör orsakerna till uppkomsten av HIV-smittan åtgärdas, d.v.s. okunskap, ojämnställdhet mellan könen, fattigdom samt marginalisering av de svagaste befolkningsgrupperna.

HIV har bekämpats genom aktiva sexual- och familjelivsprogram och service samt genom att inkludera alla i hälsovårdsnätverken. Detta har visat sig vara ett effektivt, billigt och framgångsrikt sätt, varför det bör stödas även i framtiden. Åtgärder måste också vidtas för att göra HIV-mediciner tillängliga till ett mera överkomligt pris, eftersom priset kunde sänkas med över 60 %. Vi har alla ett solidariskt ansvar att stöda HIV-utbildningsverksamheten både nära och fjärran så att alla får möjlighet att leva ett friskt liv.

Svenska Kvinnoförbundets internationella utskott
Malin Hauk, sekreterare

Petra Qvist-Hämäläinen