Laaksonen: Kön, makt och Canth

21.03.2011 kl. 10:56
Insändare i VN och BBL på jämställdhetsdagen 19.3.2011

Vi firar i dag jämställdheten och Minna Canths födelsedag. Hon är den enda finländska kvinnan med en egen flaggdag. Canth var författare, en duktig företagarkvinna, förespråkare för jämställdheten och dessutom mamma till sju barn. Hon var ett lysande exempel på en stark kvinna som lyckades kombinera familj och arbetsliv under en tid då det inte var vanligt att kvinnor gjorde arbetskarriär.

Det behövs ännu i vår tid pionjärer på jämställdhetens alla områden för att nå nya framgångar. Andelen kvinnor på ledande poster och i börsbolagsstyrelser borde vara betydligt högre. Enligt forskningsresultat från Näringslivets delegation EVA har företag som leds av kvinnor i medeltal bättre framgång. Trots det är andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortfarande endast cirka 17 procent idag.

I Norge har man lagstiftat om att minst 40 procent av börsbolagens styrelseledamöter ska vara kvinnor. Behöver vi könskvotering också i Finland? Vilka är våra alternativ? Kvotering kunde vara ett sätt att få in kunniga kvinnor i styrelserna. Det bästa alternativet skulle förstås vara att man i företagens ledningsgrupper skulle inse att jämställt är lönsamt och välja in fler kvinnor i styrelserna samt på ledande poster i företagen.


Ann-Louise Laaksonen
Vice ordförande, Svenska Kvinnoförbundet
 

Petra Qvist-Hämäläinen