Idrottsfolket behövs i kampen mot människohandel

09.06.2006 kl. 00:00
Insändare HBL 9.6.2006

I rapporteringen från de avslutade VM-tävlingarna i ishockey i Lettland lyftes tävlingsturisternas bordellbesök upp. VM-tävlingarna i fotboll som startar idag i Tyskland skuggas redan nu av de bordeller som i samband med idrottsfesten byggs upp för fotbollsfansen. Uppskattningsvis transporteras 40 000 prostituerade till städerna där tävlingarna hålls. Många av dessa kommer till Tyskland som offer för människohandel.

De finländska idrottskretsarna har i kampen mot denna sexslavhandel en viktig uppgift i att informera tävlingsturisterna om människohandelns verklighet i, d.v.s. att oräkneliga mängder kvinnor och barn under de kommande tävlingarna blir utnyttjade av sexindustrin och kriminella organisationer profiterar på detta. För de kvinnor och barn som blir offer för människohandeln är VM-tävlingarna i fotboll inget spel utan en krass verklighet.

Kritik har i många EU-länder väckts mot tävlingsarrangörernas och de kriminella organisationernas samspel. Detta om något befläckar idrottens rykte framom att befrämja det goda i sporten. Europeiska Unionens justitie- och inrikesministrar rekommenderade också i slutet av april att de medlemsstater som arrangerar stora idrottstävlingar borde utveckla och ta i bruk olika metoder som förhindrar människohandel.

Det tyska fotbollsförbundet har startat en "slutsignal-kampanj" vars syfte är att öka fotbollsturisternas medvetenhet om den ökande människohandeln under tävlingarna. Finlands Bollförbund kunde ta efter detta. Det är glädjande att Finlands motion och idrott redan i april har appellerat till den finländska publiken, så att de blir varse allvaret och handlar på ett sätt som respekterar människovärdet. Idrottsmedia och idrottssponsorerna kunde gott och väl också ansluta sig i kampen mot människohandeln och visa på en nolltolerans vad gäller människohandel.

Leena Rauhala
Kvinnoorganisationer i samarbete Nytkis r.f.

Heidi Hautala
Riksdagens kvinnonätverk

Anna Lena Karlsson-Finne
Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Petra Qvist-Hämäläinen