Ge din röst åt en kvinna!

15.10.2008 kl. 00:00
Insändare 15.10.2008

Nu inleds kommunalvalets förhandsröstning och den officiella valdagen är den 26 oktober. Det är nu det bestäms hur våra fullmäktige kommer att se ut under de följande fyra åren. Det är dags för dig att välja vem som får din röst!

Könsfördelningen på kandidaterna i kommunalvalet säger fortfarande en del om maktfördelningen i vårt samhälle. Av alla kandidater i kommunalvalet är 59,5% män och 40,5% kvinnor. Inget parti i Finland nådde det ideala målet med hälften - hälften, utan i nästan alla partier är det fortfarande fler män än kvinnor som ställer upp som kandidater. Fokus ska nu finnas på att rösta för ett mer jämställt fullmäktige, och för mer jämställda val i framtiden jobbar vi vidare.

Jämställdhet är en nyckelfråga i våra kommuner. Det är stads- och kommunfullmäktige som gör de viktiga besluten och representationen behöver därför avspegla verkligheten. I våra kommuner bor och lever kvinnor och män, och bland dem unga och äldre, funktionshindrade, pensionärer, nyfinländare, barnfamiljer och ensamstående. Därför ska de beslutande organen också representera alla invånare.

Gör din röst hörd, och låt den vara rättvis. Rösta på en kvinna.

Svenska Kvinnoförbundet rf

Stina Heikkilä
generalsekreterare

Petra Qvist
kvinnopolitisk sekreterare

Petra Qvist-Hämäläinen