Straffa inte ensamförsörjarna!

29.09.2007 kl. 00:00
Insändare i HBL 29.9, ÅU 6.10, ÖN 6.10 och Bbl 9.10

Positiva stödåtgärder får inte försämra familjernas helhetssituation och inte heller ensamförsörjarna ska behöva uppleva att staten ger med ena handen och tar med andra. Det olyckliga i den höjning av ensamförsörjartillägget för barnbidraget som nu görs, är att mycket av höjningen går om intet i och med att barnbidraget klassificeras som inkomst och därmed kan minska andra bidrag, såsom t.ex. utkomststödet. Detta är inte rättvist.

Ensamförsörjartillägget för barnbidraget föreslås stiga från nuvarande 36,60 euro till 46,60 euro i månaden per barn fr.o.m. 1.1 2008. En välkommen och motiverad höjning bör inte ätas upp av verkningen som den har på andra bidrag och avgifter. Svenska Kvinnoförbundet anser att barnbidraget, som är en jämlik stödform till alla familjer, inte borde klassas som inkomst. Stödsystem skall finnas till för att göra människors liv lättare - inte mera komplicerat.

Barnbidragets utbetalningstid borde förlängas tills barnet fyller 18 år för alla grupper och underhållsplikten för ensamförsörjares barn måste gälla tills den unga har tillägnat sig en utbildning på andra stadiet. Barnbidraget betalas för tillfället ut tills barnet är 17 år. En tonårings liv innehåller många förändringar och ett ökande ansvar. Studierna innebär inköp av studiematerial och också andra nya utgifter. För ensamförsörjaren är det en tung tid, eftersom barnbidraget upphör och också underhållsplikten för den andra föräldern upphör när den unga är 18 år.

Svenska Kvinnoförbundet ser det som en nödvändighet att man i utformningen av socialpolitiken beaktar den krävande situation som den här gruppen befinner sig i. Utbildning är en livsviktig grund för kommande studier och den bas den unga ska bygga vidare på. Svenska Kvinnoförbundet kräver att ensamförsörjares barn inte försätts i en ojämlik situation som försvårar deras liv.

Sara Eklund
förbundsordförande
Svenska Kvinnoförbundet

Petra Qvist-Hämäläinen