Yvonne Vestberg Heino: Många är redan genusmedvetna

19.12.2014 kl. 10:21
Insändare i Hbl 17.12

Barbro Holmberg lyfter upp bra exempel på hur genusmedvetenheten fungerar i vissa daghem i sitt svar (Hbl 2.12) på Kvinnoförbundets insändare (Hbl 28.11). Vi i Svenska Kvinnoförbundet vet givetvis att det finns dagispersonal som redan är genusmedveten och har ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet, och jag ville på inget sätt förringa detta. Det jag ville lyfta fram med insändaren var att det inte räcker med att man som idag endast från högstadiet har skyldighet att forma en operativ jämställdhetsplan, utan den här skyldigheten måste utökas till att gälla redan från småbarnsfostran när barn är som mest formbara.

En av de forskningar jag hänvisade till i insändaren är från Folkhälsans pilotprojekt "ett jämställt dagis" där man såg tydliga skillnader i hur man bemöter barnen och kategoriserar dem mer utifrån kön än utifrån individuella skillnader. En operativ jämställdhetsplan skulle bistå personalen i sitt arbete och synliggöra de mönster och strukturer som bidrar till olika - ofta omedveten - behandling av flickor och pojkar. En jämställd fostran leder till mer jämställdhet i vuxenlivet.

 

Yvonne Vestberg Heino
Ordförande, Svenska Kvinnoförbundets kvinnopolitiska utskott

Petra Qvist-Hämäläinen