Starka skäl för män att engagera sig feministiskt

24.11.2014 kl. 13:02
Insändare i HBL 24.11.2014 Matilda Hemnell Petra Qvist-Hämäläinen

Jämställdhet uppfattas många gånger felaktigt som en fråga som enbart berör kvinnor. Det tycker vi är beklagligt. Vi vill gärna se fler män engagera sig feministiskt, detta av flera skäl.

För det första: Män har mycket att vinna på jämställdhet och mindre strikta könsnormer. Män är inte bara överrepresenterade på samhällets topp utan också på dess botten. Samma normsystem som skadar och begränsar kvinnor skadar och begränsar män. Män är inte bara de som oftast utsätter andra för våld utan också de som oftast blir slagna. Många utsatta och marginaliserade är män. Vi talar om skolprestationer, missbruk, självmord, hälsa och brottslighet. Ett genusperspektiv på gamla frågeställningar kan öppna upp för nya lösningar. Varför inte tacka ja till aktivt föräldraskap och till en manlighet som ger verktyg att hantera känslor och som är fri från homofobi och våld?

För det andra: Män bör engagera sig feministiskt av solidariska orsaker. För att de är för rättvisa och mänskliga rättigheter, för att de vill kämpa för sina mammors, döttrars, partners och vänners rättigheter och lika värde. Mäns engagemang för jämställdhet måste utgå från insikten om att vi idag har ett system där mannen som kategori är norm, högre värderad och ofta privilegierad.

Kära man, stå upp mot sexism, homo- och transfobi och våldtäktskultur. Inse att du ibland kanske får och tar för mycket plats, inse att individer och samhället i stort har mycket att vinna på mångfald och mindre strikta könskategorier. Kämpa för att din dotter, din partner, din mamma och dina vänner ska få leva sina liv som aktiva subjekt, inte som passiva sexualiserade objekt.

 

Matilda Hemnell, projektsekreterare

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

 

Petra Qvist-Hämäläinen, kvinnopolitisk sekreterare

Svenska Kvinnoförbundet

Petra Qvist-Hämäläinen