Carola Sundqvist: Bättre verktyg för jämställt föräldraskap

08.11.2014 kl. 11:38
Insändare i Åbo Underrättelser 8.11.2014

Jarl Ahlbeck anser (ÅU 1.11) att det framförallt hos kvinnorna borde ske en attitydförändring för att vi ska få fler män att ta ut mer av föräldraledigheten. Vem som tar ut denna ledighet är i sista hand ett val som familjen gör, men för att få en mer jämställd fördelning tycker jag att samhället kunde ge bättre verktyg till det än vad som sker idag. Merparten av föräldraledigheten, över 90 procent, tas idag ut av kvinnorna, vilket mycket beror på strukturerna i samhället samt våra traditioner. Vi måste komma ifrån tanken att det bara är kvinnorna som kan vårda och i stället lyfta upp båda föräldrarnas möjligheter att ha en aktiv roll i vårdnaden. Vi måste få ett vidare synsätt på föräldraskapet där båda föräldrarna är lika viktiga.

Jarl Ahlbeck har alldeles rätt när han säger att våra intressen och våra attityder formas redan i barndomen. Därför har jag alltid lyft upp föräldrarnas och barnomsorgens roll i jämställdhetsfostran. Vi ska i alla sammanhang ge våra barn möjlighet att på riktigt göra egna val. Inte välja för dem på basen av vilket kön de har.

I motsats till Ahlbeck har jag aldrig upplevt det som ett tvång att passa eller ta hand om egna barn, men däremot tycker jag han gjorde rätt när han visade sitt barn den vardag som han är intresserad av. Det är just detta som är viktigt. Att inte först titta på vilket kön som barnet har och sen välja aktivitet utifrån det utan fördomsfritt visa alla möjligheter. Genom att ge barnen 100 möjligheter i stället för 1 så tror jag att vi i framtiden kommer att få se mer kvinnor som ingenjörer och fler män som vårdare, det vill säga få en mindre könsuppdelad arbetsmarknad.

Carola Sundqvist
Svenska Kvinnoförbundet, förbundsordförande

Petra Qvist-Hämäläinen