Tanja Ljungqvist: Idag tar kvinnornas lön slut

31.10.2014 kl. 13:37
Insändare i Västra Nyland på Kvinnornas lönedag

I år infaller Kvinnornas lönedag den 31 oktober. Datumet står för den dagen då kvinnornas årslön är betald.  Genom att uppmärksamma dagen vill vi tydliggöra löneklyftan mellan kvinnor och män som vi år efter år kämpar mot.  Men tyvärr ser vi alltför små och långsamma framsteg i frågan.

Enligt Statistikcentralens inkomstnivåindex får kvinnorna i Finland i medeltal en lön som är 83,1 procent av den lön som männen får. För ett år sedan var siffran 82,9 procent. I årslönen innebär det här en skillnad på 7600 euro. Vi anser att dessa löneskillnader är omotiverade.

Den största orsaken till att kvinnor idag tjänar mindre än män är att många traditionella kvinnoyrken värderas lägre än mansdominerade yrken. Trots att kvinnor och män deltar nästan lika mycket i arbetslivet och de finländska kvinnornas utbildningsnivå är hög, återspeglas detta inte i kvinnornas löner. Denna utveckling påverkar även kvinnors pensioner.

Det är möjligt att påverka löneskillnaderna om det finns tillräckligt med politisk vilja och attityden är rätt.  Regeringens likalönsprogram tar slut nästa år. Vi hoppas att den nya regeringen fortsätter programmet och ställer upp mer bindande målsättningar för att nå verklig lönejämställdhet.

Vi alla är med och bygger vår välfärd. För att vi ska kunna trygga och utveckla vårt välfärdssamhälle är det viktigt att alla ska känna att det lönar sig att jobba och att ens arbetsinsatser är värdefulla och lönen rättvis.

Därför hoppas vi i Svenska Kvinnoförbundet på en öppen och konstruktiv debatt där både fackförbund, arbetsmarknaden och politikerna ivrigt diskuterar och föreslår åtgärder mot könsbunden och diskriminerande lönesättning. En genomtänkt arbetsmarknadspolitik som strävar till rättvisa arbetsvillkor och flexibla arrangemang för alla medborgare är en god förutsättning för ett välfärdssamhälle på lika villkor.

Tanja Ljungqvist

Vice ordförande, Svenska Kvinnoförbundet

 

 

Petra Qvist-Hämäläinen