Anna Jungner-Nordgren: Kvinnornas lönedag

31.10.2014 kl. 13:20
Insändare i HBL på Kvinnornas lönedag 31.10.2014

Idag (31.10) uppmärksammar vi Kvinnornas lönedag. Det här är den dagen på året då kvinnorna slutar få lön om man jämför med männens årslöner i medeltal. Med Samlingspartiets Susanna Koskis uttalande i färskt minne om att orsaken till att kvinnans euro är värd mindre än mannens för att kvinnorna arbetar mindre, så finns det skäl att, än en gång, lyfta fram orsakerna bakom löneskillnaden mellan kvinnor och män.

Av alla som avlägger en universitetsexamen är 60 % kvinnor och 40 % män. Men utbildningen lönar sig inte lika mycket för kvinnorna när man tittar på lönebeskedet. Kvinnornas lön är ungefär en femtedel lägre än männens – enligt den senaste statistiken 83,1 procent av männens lön. På årsbasis betyder det här ca 7 600 euro. Löneklyftan mellan män och kvinnor är större i Finland än i övriga EU-länder.

Enligt Statistikcentralen växer löneskillnaderna inom alla yrkeskårer klart efter 30 års ålder. Skillnaden har förklarats med att kvinnor ofta får barn då karriären just har fått fart, och kvinnornas löner kommer aldrig i fatt männens utan klyftan bara ökar. I dag förkortas kvinnornas totala arbetstid av att kvinnorna tar ut merparten av föräldra- och vårdledigheterna. Skulle ledigheterna delas jämnt mellan mammorna och papporna så skulle inte skillnaderna i lönerna vara lika stora. Införandet av en föräldraledighet enligt modellen 6+6+6 skulle uppmuntra papporna att ta ut åtminstone en 6 månaders föräldraledighet.

Kvinnors insatser i arbetslivet värderas lägre. I kvinnodominerade branscher förekommer oftare deltidstjänster medan mansdominerade branscher oftare erbjuder heltidstjänster. Mansdominerade branscher erbjuder ofta högre tjänstepensioner. När kvinnor kommer in i mansdominerade branscher stannar löneutvecklingen upp. Enligt olika undersökningar är lönetilläggen större bland män och de betalas oftare ut inom mansdominerade branscher. Ju högre upp i lönegrupperna man går, desto större är skillnaderna i lön kvinnor och män emellan.
Det här betyder i slutändan att kvinnornas pension endast är 78 procent av männens pension.

Pengar ger kanske inte lycka i sig, men ekonomisk självständighet ger trygghet. Därför vill jag att kvinnor och män ska ha euron värda lika mycket i sina plånböcker.

Anna Jungner-Nordgren
vice ordförande, Svenska Kvinnoförbundet

Petra Qvist-Hämäläinen