Carola Sundqvist: Sannfinländarna odlar fördomar om feminismen

16.10.2014 kl. 14:17
Insändare i HBL 16.10.2014

Sannfinländarnas partisekreterare Riikka Slunga-Poutsalo hävdar i söndagens Helsingin Sanomat att feminismen leder till att vi blir så jämställda att kvinnorna börjar se ut som män. Det visar att hon inte begripit vad feminism egentligen innebär.

Vi som är liberalfeminister arbetar inte med jämställdhet för att kvinnor ska bli som män eller män som kvinnor. För oss handlar feminism och jämställdhet om kampen för kvinnors lika rättigheter och varje kvinnas makt att forma sitt eget liv. Vår feminism handlar också om att utmana och förändra hela det samhälle, som upprätthåller och skapar den rådande könsmaktsordningen. Vår målsättning är att alla ska kunna göra verkligt fria val i livet och att kön inte ska vara avgörande. Feminismen synliggör de hinder för jämställdhet som finns i samhället och ifrågasätter de strukturer som hindrar oss från att uppnå jämställdhet.

Påståendet visar att Slunga-Poutsalo faller i samma fälla som många andra där man ser mannen som norm i samhället, det vill säga att modellen för oss alla skulle vara en man. Detta ifrågasätter vi.

Uttalande visar också att det sannfinländska partiet inte tar jämställdheten på allvar. Partisekreteraren säger dessutom att feminism idag inte innebär att man stöder jämställdhet, utan att tonen är den att kvinnorna vill ha mer på bekostnad av männen.

Ordet feminism är helt uppenbart fortfarande ett mycket laddat ord i Finland. Det är i detta läge mer fruktbart att ta till sig fakta än att föra gamla fördomar vidare. Feminismen är en rörelse för kvinnors jämställdhet. Feminism betyder inte att kvinnor hatar män eller att kvinnor ska ha all makt. Det betyder att vi har jämställdhet som mål och detta kan uppnås genom att riva stereotypa könsroller och utmana könsmaktsordningen så att alla får samma möjligheter oberoende av kön!

Carola Sundqvist

Ordförande, Svenska Kvinnoförbundet

Petra Qvist-Hämäläinen