Den ekonomiska krisen är inte könsneutral

22.05.2014 kl. 10:11
Insändare i BBL, VBL, VN, ÅU och ÖT 22.5.2014

Den ekonomiska krisen i Europa är inte könsneutral. För att både kvinnor och män ska ha samma möjligheter är det oerhört viktigt att se på arbetsmarknaden och det ekonomiska läget med jämställdhetsglasögon på. Varken missförhållanden eller problem kan åtgärdas om vi inte blir medvetna om dem. I Europaparlamentet behöver vi därför feminister som står upp för rätten till lika lön och en jämställd arbetsmarknad.

För att kvinnor ska ha frihet att bestämma över och forma sina liv krävs det ekonomiskt oberoende. Ett heltidsarbete är det bästa skyddet mot fattigdom och social utslagning. Därför är det extra viktigt att trygga kvinnors och mäns lika möjligheter att delta i arbetslivet i hela EU.

Det har alltså betydelse vem som sitter i parlamentet, vem som är aktivt med och formar Europas framtid, för att vi ska få en jämställd arbetsmarknad och en jämställd vardag.

Om du också vill ha ett jämställt Europa där alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter - rösta då för ett mer jämställt EU på söndag.

Carola Sundqvist
Ordförande, Svenska Kvinnoförbundet

 

Petra Qvist-Hämäläinen