Andelen ensamboende ökar – är samhället redo?

21.05.2014 kl. 10:03
Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014

Årsmötet understöder motionen och yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att i sin verksamhet uppmärksamma de ensamboende t.ex. genom att bjuda in Ensamboende i Finland r.f.
  • att det görs en statlig utredning om de ensamboendes situation, vilka konsekvenser den ökade andelen ensamboende har för samhället och vilka lagar som diskriminerar de ensamboende.
Petra Qvist-Hämäläinen