Allmän uppbådsplikt och uppmuntran till kvinnlig militärtjänst

21.05.2014 kl. 10:01
Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014

Årsmötet yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för:

  • att den allmänna uppbådsplikten (sesjon) som införts i Norge granskas, och en utredning görs om hur denna modell eventuellt kunde tillämpas i Finland.
  • att försvarsmakten aktivt och på ett positivt sätt uppmuntrar och informerar kvinnor om möjligheterna till militärtjänstgöring. 
Petra Qvist-Hämäläinen