Äldreomsorgen

21.05.2014 kl. 09:54
Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2014

Årsmötet anser att Svenska Kvinnoförbundet genom sina representanter på riks- och lokalnivå arbetar för:

  • att institutionsvården inom äldreomsorgen är på en nivå som är anpassad till det faktiska behovet i kommunerna.
  • att de äldre som vårdas i hemmen får tillräcklig vård och att denna vård fyller kraven på humanitet, respekt, trygghet och omsorg.
  • att närståendevårdarnas arbete underlättas genom tillgång till tillräcklig mängd platser för intervallvård och andra former av avlastning, till rehabilitering och till stödservice i form av t ex stödgrupper.
  • att frågan om äldreomsorg även granskas ur ett jämställdhetsperspektiv.
Petra Qvist-Hämäläinen