Carola Sundqvist: Barnbidraget har betydelse för barnfamiljerna

15.04.2014 kl. 08:46
Insändare i HBL 15.4.2014

Barnbidraget har betydelse för många barnfamiljer. Om Olof Wallgren (HBL 8.4) tycker att det har en marginell betydelse för de flesta familjerna så undrar jag vilka uppgifter han baserar sitt antagande på. Barnfamiljernas inkomster varierar liksom också storleken på familjen varför det är en grov generalisering att säga att barnbidraget har en marginell betydelse.

Barnbidraget i Finland är avsett för barnet och därför bestämde man redan då det infördes att det är till för alla barn. Bidraget ska användas för barnets uppehälle och inte familjens och därför har man valt att inte gradera det enligt inkomst (vilket Olof Wallgren föreslog). Det finns andra bidrag som är riktade till hela familjen.

Det generella barnbidraget är fortfarande det bästa alternativet eftersom det gynnar ekonomisk jämlikhet och signalerar att varje barn är lika mycket värt.

Kanske de allra rikaste inte har lika stort behov av barnbidraget men om man sätter ett inkomsttak för barnbidraget, det vill säga gör barnbidraget behovsprövat kommer vi in på ett ganska komplicerat område. Var ska gränsen dras? Hur den än dras är det alltid någon som hamnar på fel sida om gränsen. Hur ska man få systemet rättvist? Och vem ska sköta byråkratin som följer på det? Dessutom tillhör inte barnbidragen de utgifter som har växt under de senaste åren utan statens utgifter för barnbidragen har varit relativt konstanta de senaste 15 åren.

Barnfamiljernas antal är idag knappt 580 000 och deras antal har minskat stadigt under de senaste åren, vilket inte är bra för vårt land. Barnfamiljerna deltar nu i spartalkot bland annat genom att barnbidragen reduceras, vilket också skedde 1995. Det som barnfamiljerna nu behöver är positiva signaler, som visar uppskattning och som visar att det är viktigt att det föds fler medborgare, istället för att få höra att de egentligen inte behöver barnbidraget.

Så detta stöd, på 2,5 % av Finlands budget, har betydelse för barnfamiljerna. Dessutom är t.ex. föräldrarnas kostnader för barndagvården redan uträknade enligt föräldrarnas inkomster.  Barnbidraget tillsammans med den subjektiva rätten till dagvård (som nu blir subjektiv rätt till halvdagsvård) är viktiga delar i statens familjepolitik eftersom detta är något som alla barnfamiljer åtnjuter och även ska kunna åtnjuta framöver.

 

Carola Sundqvist, ordförande

Svenska Kvinnoförbundet

Petra Qvist-Hämäläinen