Carola Sundqvist: Straffa sexköp, inte de prostituerade

19.03.2014 kl. 09:51
Insändare i HBL på jämställdhetsdagen 19.3.2014

I februari röstade EU-parlamentet med stor majoritet igenom en resolution som förespråkar att straffa sexköp, inte de prostituerade. Det här är historiskt i europeiskt sammanhang och en viktig signal från parlamentet att vi inte kan fortsätta att tolerera att kvinnor utnyttjas i sexhandeln.

Att EU-parlamentet godkände resolutionen betyder att det är parlamentets officiella åsikt i frågan. Resolutionen, som är icke-bindande, sätter nu ett tryck på EU-länderna att omvärdera sin prostitutionspolitik. Godkännandet innebär att EU-parlamentet ser prostitution som en kränkning av mänskliga rättigheter och en form av våld mot kvinnor. Resolutionen förespråkar en sexköpslag enligt svensk modell där män som behandlar kvinnors kroppar som en handelsvara straffas, utan att kriminalisera de kvinnor som drivs in i prostitution.

Det finns en tydlig koppling mellan prostitution och människohandel, konstaterar EU-parlamentet i resolutionen. Sexuellt utnyttjande och människohandel har ökat i länder som har legaliserat prostitution. Europol rapporterar att flickor och kvinnor utgör 96 procent av alla offer för människohandel. Omkring 90 procent av människohandeln är för sexuellt utnyttjande.

Det mest effektiva medlet i kampen mot sexhandel med kvinnor och barn är den modell som används i bland annat Sverige. De flesta offer för människohandel smugglas till länder där sexköp är lagligt och/eller regleras, snarare än till länder som har antagit den svenska modellen.

Beskedet från EU är ett steg i rätt riktning, men det behövs också fler insatser så som attitydförändringar i samhället kring sexköp. Föreställningen att prostitution är det äldsta yrket i världen leder ibland till missuppfattningen att vi borde acceptera det som en del av livet och att allt vi kan göra är reglera det lite bättre. En sådan föreställning normaliserar sexköp, leder till en ökad prostitution och inrotar den ojämställdhet som upprätthåller sexindustrin. Vi måste stoppa efterfrågan och arbeta för en kultur där sexköparna är medvetna om att kvinnorna de köper kan vara offer för människohandel.   

Jag är väldigt glad över parlamentets beslut, det visar att vi inte vill ha sexköp som en del av vår vardag inom EU. För att minska prostitutionen och människohandeln måste efterfrågan minska. Den enda modell som gör det för tillfället är den som används i Sverige.

Jag hoppas att även Finland inom en snar framtid är redo att införa en sexköpslag för att främja jämställdhet och för att motverka våld mot kvinnor.

 

Carola Sundqvist

Ordförande, Svenska Kvinnoförbundet

Petra Qvist-Hämäläinen