Anna Jungner-Nordgren: Rätten till abort hotas i Europa

10.03.2014 kl. 11:17
Insändare i Vasabladet på internationella kvinnodagen 8.3.2014

I flera länder i Europa är rätten till abort hotad. Spaniens konservativa regering beslöt i december 2013 att förverkliga vallöftet att ändra den fyra år gamla abortlagen, vilken tillåter kvinnan att själv besluta om abort fram till i vecka 14 av graviditeten. Enligt förslaget ska abort bara tillåtas om kvinnan blivit med barn genom våldtäkt, och då endast fram till vecka 12, eller om kvinnans fysiska eller mentala hälsa riskeras på lång sikt. Inskränkningar i aborträtten planeras eller har införts också i Norge, Ungern och Ryssland för att nämna några länder.

Det här är ett enormt steg bakåt i kampen för kvinnors rättigheter. Rätten till abort är en mänsklig rättighet och att beröva kvinnor denna rätt att bestämma över sin egen kropp är inte förenligt med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.  Kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och att välja att fullfölja eller avbryta en graviditet är en folkhälsofråga men också en fråga om verklig jämställdhet.

Restriktiva abortlagar leder inte till färre aborter, men till farligare. Fattiga kvinnor tvingas söka sig till illegala kliniker, med risk för sitt eget liv och de som har råd reser utomlands. Årligen dör över 47 000 kvinnor globalt som en följd av osäkra aborter.

Den skärpta abortlagstiftningen i Europa hör i hop med den ekonomiska krisen och radikala politiska rörelsers framfart. Vid ekonomiskt svåra tider florerar ofta värdekonservativa uppfattningar, speciellt kvinnors rättigheter och jämställdheten blir då hotade. I december i fjol röstade EU-parlamentet ner, på grund av konservativa grupper, ett betänkande om sexuella rättigheter, som bland annat betonade kvinnors aborträttigheter.

I ett Europa utan gränser är det inte rättvist att t.ex. spanska kvinnor behandlas annorlunda än finländska eller tyska kvinnor då det gäller deras grundläggande rättigheter. Fråntas kvinnor rätten till att fatta beslut om sina egna kroppar strider det också mot EU:s strävan efter jämställdhet mellan kvinnor och män.

Vägen till ett minskat antal aborter är bättre sexualupplysning för alla åldrar och information om och tillgång till säkra preventivmedel, inte en skärpt lagstiftning.  Abort är en rättighet och inte ett brott.

 

Anna Jungner-Nordgren
vice ordförande, Svenska Kvinnoförbundet
vice ordförande, ALDE Gender Equality Network 

Petra Qvist-Hämäläinen