Tanja Ljungqvist: Ljus inte våld

23.11.2013 kl. 10:45
Insändare i Västra Nyland 23.11.2013

På måndag den 25.11 är det FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Svenska Kvinnoförbudet i samarbete med andra jämställdhetsorganisationer uppmärksammar dagen och lyfter upp behovet av skyddshem och stödtjänster för de kvinnor och barn som utsätts för våld eller hot om våld i familjen. Det borde vara samhällets ansvar att ge offer för våld tillräckligt med hjälp och stöd.

Situationen med våld i par- och närrelationer i vårt land blir inte bättre med åren, snarare tvärtom. Varje år dör omkring 20 kvinnor som en följd av våld i parrelationen. Vårt samhälle erbjuder för tillfället inte tillräckligt med förebyggande arbete och hjälp för de utsatta. Det är dags att öppna ögonen för våldet som drabbar kvinnor och barn runtomkring oss varje dag.

Vi efterlyser tillräckliga resurser för skydddshemsverksamheten samt lågtröskel service och dygnet runt jourtelefon. Skyddshemmen är livsviktiga för många kvinnor vars hem inte är en trygg plats. Finland planerar att ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen) år 2014. För att uppfylla konventionens krav behöver Finland utöka antalet skyddshemsplatser och även trygga den regionala spridningen.

Kom och visa din solidaritet genom att hämta ett ljus på måndag utanför Varuboden i Ingå kl. 14-16.

Tanja Ljungqvist
Svenska Kvinnoförbundet, vice ordförande

Petra Qvist-Hämäläinen