Motion gällande varven i Finland, speciellt STX-varvet, Åbo

17.03.2013 kl. 16:34
Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

I januari 2013 stod det klart att regeringen har förvägrat det sydkoreanska bolaget STX och dess dotterbolag STX Europe den krävda tilläggsfinansiering för att kunna få en stororder av 1-2 lyxkryssarbyggen till varvet i Åbo och som dessutom är bundet till huruvida de två redan preliminärt beställda TUI-byggena kan garanteras ser vi undertecknare att det krävs snabba lösningar för att kunna garantera sysselsättningen på varvet. För att garantera 20.000 arbetstillfällen och hela underleverantörskedjan. Från regeringshåll ville man bevilja ett innovationsstöd, rundhänt, men varvet behövde rörelsekapital. Därför gick ordern till Frankrike.

Men det har visat sig att trots att Landskapssyrelsen tillsatt en varvsarbetsgrupp bestående av både experter från varvet och några politiker och trots att Heinäluoma efterlyst nya sätt varpå man kunde finansiera fartygsbyggen – saknas det ännu i skrivande stund konsensus om hur man kunde gå vidare nu då det största och första gasdrivna fartyget, m/s Viking Grace står färdigt och blev överlåtet till Viking Line den 10.1.2013 från STX Åbo-varv. Detta fartygsbygge har väckt stort intresse även globalt sett.

Trots aktiv lobbning fattas det ännu gasdepåer i Finland, i trakten och fartyget kommer att få sina behållare fyllda på svenska sidan.
Från medborgarhåll har en nätadress startats för att rädda varvet,  som i skrivande stund har 9700 undertecknare.

Det specialkunnande man har byggt upp här både vad gäller det allra senaste inom LNG-teknologin, olika isförstärkta lösningar samt vibrationskontrollen i traditionella fartyg samt naturligtvis den breda och ytterst väl fungerande världsomspännande underleverantörskedjan till världens största kryssningsfartygs-byggen, bör kunna garanteras i framtiden.

Det är frågan om unik kompetenskedja som man inte kan kopiera. Om man låter kunnandet spridas för vinden som nu är faran vid varje avbrott är själva kärnan, pålitligheten, kunnandet och yrkesstoltheten snabbt skingrat för vågorna.

Vi ser inte att en lösning som det ryktas om- att man har kommit överens om att varvena i Finland skall och bör läggas ner eftersom det är överkapacitet inom varvsbusinessen – varken nu eller på sikt är ett alternativ för Finland, eller Åbo. Dylika ”hemliga” överenskommelser bör återtas.

Inom en mycket snar framtid kommer varvet i Åbo med sitt specialkunnande  strategiskt sätt att ligga mitt i – om inte närmast – rutten till den allt mer attraktiva och lukrativa Nordostpassagen.

Därför kommer man att lägga in – och borde man redan ha lagt in – stororders på isförstärkta fartyg i alla kategorier: containers, tankers, miljövänliga LNG-versioner av olika fartyg och andra kommande versioner där teknologin ännu är i sin linda. Vi skall inte heller glömma hela off-shore industrin för Arctica. Detta kan vi och detta är vår nisch.

Varvens eventuella tomgångsperioder kan sedan fyllas med metalljobb av olika slag.

I Åbo har man redan testat på att i en av hallarna bygga ett flytande hus, inomhus, i tempererade förhållanden med ett gott resultat. Varför då inte satsa på olika miljövänliga, metalljobb som vindkraftverk, sol/gasdrivna spårvagnar, isförstärkta tåg.

Åbo skulle vara centret för landets sjöfart, varvsindustri och maritim utbildning, ett HAVSKLUSTER med ett omfattande samarbete över områdes- och tom landsgränser.

Vi önskar att man kunde visa att det inte är enbart fraseologi och museologi- utan en levande verklighet - nu och i framtiden.

Därför yrkar vi på att Svenska Kvinnoförbundet verkar för

  • att finna nya lösningar för att trygga Åbo-varvets och de inhemska varvens framtid

  • att man vidtar åtgärder för och visar större smidighet vid finnandet av nya alternativa modeller för att lösa och trygga både den kortsiktiga och den långsiktiga helst inhemska ägarstrukturen, speciellt vid Åbo-varvet men även de andra varven i Finland

  • att man verkar för att kunna finna nya smidiga lösningar med ”redar-ansvar” för  tillfälliga varvsstop, till exempel mellan fartygsleveranserna, med syfte att ha full sysselsättning, året/åren runt, långt in i framtiden.

Åbo, den 15. januari 2013.

Heidi Catherine Sid
Svenska kvinnoförbundet, Åbo r.f., observatör
Svenska kvinnoförbundets förbundsstyrelse, suppleant
Styrelsen för SFP, Åbo, suppleant

Monica Hedström-Järvinen   
Svenska kvinnoförbundet i Pargas r.f.
Svenska kvinnoförbundets förbundsstyrelse, ordinarie
Ordförande för SFP's kommunorganisation i Väståboland

Motionen understöds av:  
Svenska kvinnoförbundets styrelse i Åbo  
John-Eric Sid, styrelsen för SFP, Åbo
Maud Stenroth, styrelsen för SFP, Åbo
Sixten Westerby, styrelsen för SFP, Åbo
Kjell Wennström , styrelsen för SFP, Åbo


Förbundsstyrelsen föreslår:

  • att motionärerna skickar motionen direkt till SFP:s partidag.

Härmed anses motionen vara besvarad.


Årsmötets svar:

Årsmötet omfattade förbundsstyrelsens förslag.

Petra Qvist-Hämäläinen