Motion gällande beräkningsgrunderna för arbetsmarknadsstödet

17.03.2013 kl. 16:27
Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2013

Från och med 1.1.2013 har avsevärda förbättringar införts vad gäller beräkningsgrunderna för arbetsmarknadsstödet.

Enligt tidigare praxis påverkas det eventuella stödet fortfarande av följande faktorer:

  • storleken av den sökandes förvärvs- och kapitalinkomst

  • inkomster från eventuell företagarverksamhet

  • övriga inkomster av kontinuerlig natur

Av förbättringarna kan nämnas:

  • makens/makas inkomster påverkar inte längre stödet, varken förminskande eller totalt negativt om makens/makas inkomster varit för höga för beviljandet helt eller delvis.

Dock har det kärvare finansiella läget påverkat både ungdomar men också och speciellt äldre arbetstagare  som efter trogen tjänst och fyllda 50 år plötsligt blivt arbetslösa för en längre eller kortare tid. Samtidigt kanske en eller flera av familjens ungdomar som, trots att de är myndiga kan råka ut för att behöva bo en kortare eller längre tid hos föräldrarna. Trots detta verkar det som om följande faktor kan inverka negativt på den sökandes beräkningsgrund:
• den som bor hos sina föräldrar kan få stödet justerat i enlighet med föräldrarnas inkomst.

I dessa ekonomiskt krassa tider och eftersom ungdomarna vanligen är myndiga i detta livsskede anser jag det vara orimlig att utsätta familjerna för dylika situationer.

Därför yrkar vi på att Kvinnoförbundet och SFP verkar för

  • att man ytterligare och snarast (i enlighet med den förnyade texten per 1.1.2013) stryker klausulen om att föräldrarnas inkomster skulle påverka storleken av arbetsmarknadsstödet för en myndig person även om han/hon temporärt bor hos föräldrarna.


Heidi Catherine Sid
Svenska kvinnoförbundet i Åbo r.f., observatör och förbundsstyrelsen

Monica Hedström-Järvinen   
Svenska kvinnoförbundet i Pargas r.f. och förbundsstyrelsen


Förbundsstyrelsens svar:

Den 1.1.2013 trädde den nya Ungdomsgarantin i kraft. Garantin tillförsäkrar en utbildnings-, prövning- eller arbetsverkstadsplats eller ett jobb för personer under 25 år och för nyutexaminerade personer under 30 år inom tre månader från anmälan som arbetslös.

I ungdomsgarantin ingår också en utbildningsgaranti som tillförsäkrar en utbildningsplats för alla som nyligen avslutat grundskolan. Syftet med ungdomsgarantin är att främja att unga deltar i utbildning och kommer in på arbetsmarknaden samt att förhindra utslagning bland unga och långa arbetslöshetsperioder.

Eftersom åtgärdsprogrammet trätt i kraft vid årsskiftet är det inte vid detta skede ändamålsenligt att göra ändringar i lagstiftningen. En grundlig utvärdering bör göras efter att ungdomsgarantin varit i kraft under åtminstone ett år.

Med detta svar anses motionen besvarad.


Årsmötet beslöt:

  • att motionen är besvarad med förbundsstyrelsens utredning.

Petra Qvist-Hämäläinen