Ingripande räddar liv

26.11.2012 kl. 13:54
Insändare i Syd-Österbotten 24.11.2012

Den 25 november infaller  FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Temat i Finland för i år är ”Ingripande räddar liv”.

Våld mot kvinnor är ett världsomfattande problem som återfinns i alla sociala grupper. Var femte kvinna som lever i ett parförhållande i Finland har upplevt våld eller hot om våld från sin nuvarande partner.

En viktig insats för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer är att sprida kunskap. Att synliggöra våldet i samhället är det första steget till en lösning. Det är nödvändigt att social- och hälsovården i större grad riktar förebyggande åtgärder till barn och unga, satsar på tidigt ingripande samt tryggar service i syfte att minska våldet mot kvinnor.  Naturligtvis är detta bara en del av de åtgärder som behövs.

I regeringens tväradministrativa program för att minska våld mot kvinnor (som genomförs 2010–2015) finns det 66 förslag till konkreta åtgärder för att minska våldet mot kvinnor. Jag vill nämna som exempel säkerhetsuppfostran som riktar sig till skolelever samt behovet av fler skyddshemsplatser för vålsdoffer. För att kunna förverkliga åtgärderna i programmet för att minska våld mot kvinnor behövs utökade resurser.

Kommunerana har också en mycket viktigt roll när det gäller att bekämpa våld mot kvinnor. Utbudet av tjänster till våldsoffer varierar stort från kommun till kommun. Och idag, när vi allt oftare pratar om brist på pengar, höjs röster som anser att beslutsfattarna ska prioritera helst bara de lagstadgade tjänsterna. Risken finns att detta kommer att drabba bland annat institutioner så som skyddshemmen runt om i Finland.

De nya fullmäktigena inleder snart sitt arbete. Även om det inte finns resurser som är reserverade från statligt håll vågar jag påstå att beslutsfattarna kan göra en hel del för att förbättra arbetet för att förebygga våld mot kvinnor. Låt oss idag börja med oss själva, med dig och mig. Ingripande räddar liv.


Emina Arnautovic
Vice ordförande, Svenska Kvinnoförbundet

Petra Qvist-Hämäläinen