Ljus, inte våld

26.11.2012 kl. 13:29
Insändare i Västra Nyland 22.11.2012

Den 25 november firas FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. I Finland uppmärksammar kvinnoorganisationer dagen genom att dela ut ljus med budskapet Ljus, inte våld. Det är en fin gest som bär ett viktigt budskap.

Våldet sker ofta i tysthet och omfattar alla samhällsklasser och åldersgrupper. I år lyfter vi tillsammans med andra organisationer fram kopplingen mellan familjemord och våld mot kvinnor. Som en följd av de många tragiska händelser som har uppdagats i år har det förts en diskussion i samhället om orsakerna bakom familjemorden.

I den diskussionen har ett viktigt perspektiv fått endast lite synlighet: bakom familjemorden finns ofta våld mot kvinnor och de vuxna offren är i huvudsak kvinnor och förövarna män. I inrikesministeriets utredning om bakgrunderna till familje- och barnadråp 2003–2012 framgår att motiven bakom familjedråp och våld mot kvinnor är långt de samma, såsom svartsjuka, missbruk eller problem med den mentala hälsan.

Inför den internationella dagen mot våld mot kvinnor vill vi fästa uppmärksamhet vid att det behövs bättre myndighetssamarbete och informationsutbyte mellan myndigheterna. Genom att professionellt och i god tid ingripa i våld inom familjen kan vi rädda flera människoliv.  Ett led i detta arbete är att kommunerna utarbetar handlingsprogram för att förebygga våld i par- och närrelationer samt hedersrelaterat våld.

Familjer som inte mår bra behöver tidigt ingripande och ökade stödinsatser. Vi ska inte låta våra kvinnor, flickor och barn berövas på trygghet och hälsa.

Tanja Ljungqvist
Vice ordförande, Svenska Kvinnoförbundet

Petra Qvist-Hämäläinen