Minst 50 delegater på årsmöte!

21.03.2012 kl. 15:09
Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2012

Det är bekymmersamt att antalet delegater som deltar i förbundets årsmöte minskat de senaste åren. Vid årsmötet 2011 var närvarande delegater 31stycken. Årsmötet är  förbundets högsta beslutande organ och det är viktigt att det är representativt. Deltagaravgiften måste vara på en sådan nivå att
lokalavdelningarna har möjlighet att delta. Kostnaderna ska inte utgöra ett hinder för deltagande i årsmötet.

Med hänvisning till ovanstående yrkar undertecknade Svenska Kvinnoförbundets lokalavdelningar

- att Svenska Kvinnoförbundet tar upp till diskussion kostnadsfördelningen för lokalavdelningarnas
deltagande i årsmötet

Helsingfors den 25 januari 2011,
Svenska Kvinnoförbundet i Vanda r.f.
Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning r.f.
Svenska Kvinnoförbundet i Pargas r.f.


Årsmötets svar

Politiken i allmänt befinner sig i en ideologisk kris och Svenska Kvinnoförbundet har med oro följt den här utvecklingen. I sin verksamhetsplan förbundet har poängterat vikten av  medlemsvärvning och medlemsvård samt målmedvetet och aktivt jobbat för det. Under presidentvalets kampanj har det kommit fram olika faktorer som tyder att en aktiv kvinnopolitisk engagemang behövs idag mera än någonsin.

Dagens samhälle är mångfacetterat och orättvisor som drabbar kvinnor på arbetsmarknaden och arbetslivet är svårare att upptäcka idag än förut och därför är det viktigt att vår verksamhet utvidgas och får ännu större utrymme. Årsmöte är förbundets högsta politiska beslutsorgan och det är yttersviktigt att våra medlemmar känner sig motiverade att delta. En reducerad (sponsorerad) deltagaravgift kan vara en sådan åtgärd.

Årsmötet föreslår:

- att Svenska Kvinnoförbundet under verksamhetsåret 2012 inleder en strategiprocess. Samtliga medlemmar ges möjlighet att aktivt påverka och medverka i processen,

- att Svenska Kvinnoförbundet under sitt nästa verksamhetsår tar upp till diskussion kostnadsfördelningen för lokalavdelningarnas deltagande i årsmötet,

- att Svenska Kvinnoförbundet i sin strategiprocess tar upp frågan om medlemsvård och medlemsvärvning

Petra Qvist-Hämäläinen