Jämlik äktenskapslag i Finland

21.03.2012 kl. 09:59
Proposition till årsmötet 2012

Jämlik äktenskapslag i Finland

Svenska Kvinnoförbundet r.f. strävar efter jämlikhet och samma rättigheter för alla människor i vårt land. Den nuvarande lagstiftningen om äktenskap är diskriminerande. Personer som registrerar sitt partnerskap har inte samma rättigheter som personer som ingår äktenskap. För att undvika en ojämlik behandling anser Svenska Kvinnoförbundet att det skall införas en jämlik äktenskapslag i Finland. Det är dags att Finland erkänner alla människors lika värde. Detta oberoende av om äktenskapet ingås mellan kvinna och man, kvinna och kvinna eller man och man.

Det finns inga motiverade grunder för att personer som vill ingå äktenskap behandlas ojämlikt. Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att det skall finnas en juridisk institution, äktenskapet, för alla oberoende av personernas sexuella läggning. I samband med att äktenskapslagen revideras föreslår Svenska Kvinnoförbundet att alla personer som ingått äktenskap också skall har rätt att adoptera och att ta ett gemensamt efternamn. I denna proposition tar Svenska Kvinnoförbundet r.f. inte ställning till kyrkans krav på äktenskap, utan enbart äktenskapet som juridisk institution.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte föreslår att:

- lagstiftningen i Finland revideras så att alla par kan ingå äktenskap med lika rättigheter oberoende av sexuell läggning.

Petra Qvist-Hämäläinen