tal

EU-valet - ett jämställdhetsval

12.06.2009 kl. 00:00
Förbundsordförande Sara Eklunds taltur på SFP:s partistyrelsemöte den 12 juni 2009

EU-valet är överståndet. Ett val som redan från början fick epitet som ödesval, protestval, utslag-av-recessionsval men också jämställhdetsval. Varför? Jämställdhetsfrågorna har åter i detta val fått en del utrymme likaså målsättningen att få en mångsidig finländsk representation i EU-parlamentet. 50-50 torde vara ett bekant slagord för alla. När valkvällen kulminerade kunde vi konstatera att 8 av 13 finländska MEP är kvinnor. Ett historiskt antal som visar på en förändring.

Glädjen under valkvällen var enorm eftersom Sfp åter säkrade kompetent representation i parlamentet. Tack till alla kandidater, tjänstekvinnor och -män, kampanjarbetare och väljare som visade var skåpet skall stå! Sfp:s, SU:s och också Svenska Kvinnoförbundets MEP Calle Haglund kommer att göra ett strålande jobb i Bryssel – också gällande jämställdhetsfrågorna. Calle, liksom alla andra kandidater, stod bakom Kvinnoförbundets teman inför valet och har således en färdig agenda att föra. Du är mycket välkommen som medlem och vi står till förfogande med sakkunskap och initiativ inför ditt arbete i parlamentet.

Det är dock inte dags att andas ut nu trots att valet är överståndet. Sfp som ett internationellt inriktat parti bör också ha hög profil i de processer kring posttillsättning som nu följer.

Förra perioden var kvinnornas andel av MEPparna 31 %, männens 69 %. Den nya periodens saldo är inte helt klart än pga. kontrollräkning. Av kommissionärerna var 17 av 27 män, 10 kvinnor. Bara 1/6 i kommissionens presidium var en dam, 6 av 23 utskott leds av en kvinna, alla gruppordförande och 80 % av de anställda i parlamentet är män. Under parlamentets 30-åriga historia har det inte heller funnits mer än två kvinnliga ordföranden – inte en enda i kommissionen. I EU är 52 av invånarna kvinnor. Jag upplever det märkligt att en så stor del av befolkningens samlade sakkunskap och erfarenhet inte representeras. Därför bör vi se till jämställdhetsprincipen parallellt med principerna om fördelning enligt politisk skala och hemland när topposterna inom EU fördelas.

Vilka är de? Presidenter för kommissionen och parlamentet samt om Lissabonfördraget träder i kraft en president för Europarådet och en representant för utrikes- och säkerhetspolitik. Därtill skall alla kommissionärsposter tillsättas.

Vad kan göras?
- Föreslå såväl kvinnor som män till kommissionärsposterna. Eva Biaudet är en lysande kandidat.
- Samarbeta inom och mellan de politiska grupperna för att garantera att topposterna innehas av både kvinnor och män. Minst en av de tunga ordförandeposterna bör vara en dam. Den som ens vågar knysta om att kompetens går före kön skall titta sig omkring – EU är fullt av kompetenta kvinnliga ledare.
- Sätt press på presidenten för kommissionen att göra jämställdhetsfrågorna till en prioritetsfråga i organets arbete. I dagens läge hotar man att stänga jämställdhetsutskottet och tysta ned agendan för att ”målen är uppnådda”. Jag väntar mig att Sfp och vår MEP kommer att agera mot detta.

Sverige blir ordförandeland för EU i juli detta år. Finland och Sverige bör göra gemensam sak i att anta utmaningen i att rekrytera damer och herrar brett och fritt från förutfattade meningar. Utan arbete och förebilder – ingen förändring.

För mer information: Sara Eklund 044-5034074

Petra Qvist-Hämäläinen