Blogg

På Kvinnoförbundets blogg publicerar vi inlägg som tangerar allt mellan himmel och jord i temaspåren jämställdhet och feminism, ibland skrivna av kvinnoförbundare, ibland av andra. Åsikter och perspektiv i bloggtexterna är skribenternas egna, inte förbundets.

 
Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm på riksdagshusets trappa

Anita Westerholm: Alla har rätt till ett liv fritt från våld och trakasserier!

Alla har rätt till trygghet. Ingen ska behöva känna rädsla i det offentliga rummet, det egna hemmet eller på nätet. Att det finns en färsk undersökning som visar att nästan alla kvinnor i Finland har upplevt sexuellt ofredande talar sitt tydliga språk om att vi måste bryta kvinnofientliga attityder och skapa ett tryggt samhälle för alla. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.11.2023 kl. 15:00
Anita Westerholm och Eva Biaudet

Biaudet och Westerholm: Vi behöver en feministisk utrikespolitik!

Om fyra dagar går Finland till val och väljer vilka som representerar oss i riksdagen och regeringen. Svenska Kvinnoförbundet anser att Finland under den kommande regeringsperioden ska anta en utrikespolitisk modell som mer systematiskt och målmedvetet främjar jämställdheten mellan könen.Läs mera »
29.03.2023 kl. 10:50
Anita Westerholm utanför riksdagen

Anita Westerholm: Vi måste främja jämställdhet inom teknologi och innovation!

Inför Jämställdhetsdagen den 19 mars uppmärksammar vi de stora utmaningarna inom teknologi och innovation för jämställdheten. Utmaningarna beror delvis på könssegregationen på arbetsmarknaden och kvinnors underrepresentation inom STEM-utbildningar och branscher.Läs mera »
17.03.2023 kl. 09:39

Svenska Kvinnoförbundet: Ett starkt försvar är ett jämställt försvar!

Svenska Kvinnoförbundet beslöt under sitt årsmöte i Karleby att jobba för en reform av värnplikten och införa allmän värnplikt oavsett kön.Läs mera »
23.02.2023 kl. 09:24

Ramieza Mahdi ställer sig till förfogande som kandidat i riksdagsvalet 2023

Ramieza Mahdi ställer sig till förfogande att kandidera i riksdagsvalet i Vasa valkrets för Svenska folkpartiet. Läs mera »
10.11.2022 kl. 10:45

Biaudet och Westerholm: Vi stöder kvinnornas kamp i Iran

I Iran fylls gator och torg av protesterande människor. Kvinnor klipper av sitt hår och bränner slöjor i protest mot regimen och sedlighetspolisen i landet. Kvinnorna i Iran visar på ett oerhört mod genom sina handlingar i kampen för frihet.Läs mera »
04.10.2022 kl. 16:35
Anita Westerholm riksdagstrapport

Anita Westerholm tar sikte mot riksdagen i valet 2023 

Raseborgaren Anita Westerholm brinner för samhällsbygge och kandiderar i riksdagsvalet 2023. Läs mera »
21.04.2022 kl. 19:09

Jämställdhetsfrågor måste vara på agendan

Internationella kvinnodagen infaller årligen den 8 mars för att uppmärksamma kvinnors utsatta situation världen över.Läs mera »
08.03.2022 kl. 14:21

Sexuellt våld är ännu idag en form av krigsmetod

Historiskt sett har våldtäkt använts som en form av vapen i krig, forskning visar att sexuella övergrepp ökar i krig och väpnade konflikter.Läs mera »
08.03.2022 kl. 14:17

Tillsammans för Ukraina!

Till följd av Rysslands invasion av Ukraina har en stor flyktingvåg påbörjats i Europa. Det är mestadels kvinnor och barn som flyr, då Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har utfärdat en order om allmän mobilisering som gäller alla ukrainska män mellan 18 och 60 år.  Läs mera »
28.02.2022 kl. 14:38
Bild på Ramieza Mahdi

Mahdi på SFP:s partidag: Vi måste skapa inkluderande arbetsmiljöer

Mer än någonsin prioriterar arbetsgivare i de stora innovativa företagen om mångfalds- och inkluderingsinitiativ där man investerar och lägger enorma resurser för att se till att deras team är konkurrenskraftiga och framgångsrika. Här på hemmaplan hör vi hela tiden det skrämmande realiteten om att Finlands arbetsföra befolkning kommer att minska med 75000 personer fram till 2030 och ändå är inte Finlands arbetsmarknad jämlikt.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.05.2021 kl. 15:54
Bild på Pia Sundell

Sundell på SFP:s partidag: Coronakrisen har ökat ojämlikheten bland barn och unga

Coronakrisen har betydande konsekvenser för barns, ungas och familjers välfärd. Barnets rättigheter och barns företräde gäller alla situationer, även under ett undantagstillstånd. Barnets rättigheter blir ofta åsidosatta under undantagsförhållanden och vid de åtgärder som vidtas vid undantagsförhållanden. Coronakrisen har allvarliga både nationella och globala konsekvenser för barn och barnets rättigheter.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.05.2021 kl. 14:17
Bild på Anita Westerholm

Westerholm på SFP:s partidag: Coronapandemin får inte bli en jämställdhetskris

Finland kommer på andra plats bland EU-länderna vad gäller kvinnors utsatthet för våld i nära relationer. Ungefär var tredje kvinna som varit i ett förhållande har blivit utsatt för våld som har utövats av en nuvarande eller före detta partner. Detta måste bekämpas och förebyggas, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm idag på SFP:s partidag.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.05.2021 kl. 13:37
Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm: Framtiden är jämställd!

Vi samlas här idag för att vi brinner för ett jämställt samhälle. Kampen för ett jämställt samhälle är långt ifrån lätt, men alltid rätt, sade förbundsordförande Anita Westerholm i sitt öppningsanförande på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte idag.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
27.03.2021 kl. 16:20
Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm: Jämställdheten kan och får inte tas för given

Svenska Kvinnoförbundet vill se att människor världen över har samma möjligheter och rättigheter, att faktorer som kön, ålder, hudfärg, etnicitet, sexuell läggning och socioekonomisk ställning inte inverkar på någons möjligheter eller rättigheter. Jag står här idag för att så inte är fallet, sade förbundsordförande Anita Westerholm på SFP:s partidag i Vanda på lördagen. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
26.09.2020 kl. 13:36
Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm: Inför totalförbud mot sexköp i Finland

Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Anita Westerholm lyfte upp jämställdhetsprogrammet och totalreformen av sexualbrottslagstiftningen i sitt anförande på SFP:s partifullmäktigemöte i helgen. Läs mera »
Anita Westerholm
24.08.2020 kl. 11:19
Bild på Ann-Sofi Backgren

Ann-Sofi Backgren: Lyft jämställdhetsarbetet i kommunerna

Jag anser att SFP-kommuner skall vara ledande i Finland gällande jämställdhetsarbetet på kommunal nivå. Jämställdheten skall inte tas för given. Det krävs medvetna strategiska mål och insatser. Nu lever vi på 2020-talet och då borde det vara en självklarhet att underteckna den europeiska stadgan om jämställdhet, sade vice ordförande Ann-Sofi Backgren på SFP:s partifullmäktigemöte i helgen.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
09.03.2020 kl. 10:32

Keskinen: Klimatförändringen är en kamp för global rättvisa

Kampen mot klimatförändringen är en kamp för jämställdhet, barnens rättigheter och global rättvisa. Finland har resurserna att vara en föregångare i att uppnå klimatneutralitet och därför ska det vara en självklarhet att vi tillsammans arbetar för denna målsättning. Det framhöll Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Lotta Keskinen idag på SFP:s partifullmäktigemöte i Lahtis.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
28.09.2019 kl. 14:30

Backgren efterlyser paradigmskifte i arbetslivet

För att utveckla ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle i enlighet med det nya regeringsprogrammets målsättningar krävs vissa paradigmskiften. Ett är synen på arbetets upplägg. Det här sade Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ann-Sofi Backgren på SFP:s partidag i Vasa. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
08.06.2019 kl. 14:26

Jungner-Nordgren: Tillsammans kan vi bygga ett jämställt Finland

Återinförande av den subjektiva rätten till dagvård, en förnyelse av translagen och en reform av sexualbrottslagstiftningen så att definitionen av våldtäkt baseras på samtycke samt en länge efterlängtad familjeledighetsreform är några av Svenska Kvinnoförbundets målsättningar som finns med i det nya regeringsprogrammet. Läs mera »
Anna Jungner-Nordgren
08.06.2019 kl. 13:58

Keskinen välkomnar initiativet att utreda anonyma rekryteringar

För att produktiviteten ska öka krävs nationella satsningar på att främja jämställdheten på den finländska arbetsmarknaden. Det konstaterade Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Lotta Keskinen på SFP:s partidag i Vasa.Läs mera »
08.06.2019 kl. 13:45

Westerholm: Finlands abortlagstiftning måste förnyas

Tänk att vi ännu år 2019 inte har fri aborträtt, utan att vissa kriterier måste uppfyllas. Här måste vi kämpa för förändring - kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp ska alltid gå först, säger Westerholm.Läs mera »
08.06.2019 kl. 13:31

Jungner-Nordgren: En hållbar klimatpolitik måste genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv

Kvinnor är den grupp som drabbas hårdast av klimatförändringen och därför är det A och O att vi för en klimatpolitik som genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv, sade förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren i sitt linjetal på Kvinnoförbundets årsmöte.Läs mera »
23.03.2019 kl. 15:42

Kujala: Varje barn har rätt till vaccinationer

År 2017 rapporterade Världshälsoorganisationen WHO om över 20 000 fall av mässling i Europa. Antalet fall av mässling mer än fyrdubblades sedan året innan. Enligt WHO beror ökningen till stor del på vaccinationsmotstånd. Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Tiina Kujala finner situationen ytterst oroväckande.Läs mera »
26.05.2018 kl. 12:57

Backgren: Ensamföretagande kvinnor måste omfattas av familjeledighetsersättningen

Ensamföretagande kvinnor är i en klart sämre ställning än andra företagare. I sitt anförande på SFP:s partidag i Uleåborg efterlyste Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ann-Sofi Backgren en lagändring å det snaraste.Läs mera »
26.05.2018 kl. 12:52

Keskinen: Kan Island så kan vi – inför lag om lika lön för kvinnor och män

Ur en färsk rapport utgiven av OECD framkommer det att heltidsarbetande finländska män får 18,1 procent mer i lön än kvinnorna, vilket är rejält över OECD-ländernas medeltal 14,1 procent. Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Lotta Keskinen konstaterade på SFP:s partidag i Uleåborg att Finland är sämst bland de nordiska länderna.Läs mera »
26.05.2018 kl. 11:06

Jungner-Nordgren: Inför allmänna uppbåd för båda könen

Försvarsminister Jussi Niinistös förslag att minska försvarskostnaderna genom att slopa möjligheten för kvinnor att göra frivillig värnplikt är helt förkastligt. Det sade Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren i sitt tal på SFP:s partidag i Uleåborg.Läs mera »
26.05.2018 kl. 11:02

Jungner-Nordgren: Familjeledighetsreformen blir den stora frågan i nästa riksdagsval

- Jag är förundrad över att vi i det här landet klarar av att bygga kärnkraftverk, undersöka behovet av spaningslagar och reformera försvaret. Men att genomföra en familjeledighetsreform, det klarar vi inte av.Läs mera »
24.03.2018 kl. 15:36

Stärk kvinnors rättsskydd

Svenska Kvinnoförbundet och SFP vill att kön läggs till som en skärpningsgrund i strafflagen. Ett exempel på där hat har en klar könsdimension är på nätet - män utsätts oftare av hot och påhopp som gäller deras yrke och kompetens, medan kvinnor i större utsträckning utsätts för sexuella och sexistiska kränkningar.Läs mera »
01.03.2018 kl. 12:31

Backgren: Landskapsreformen är en jämställdhetsfråga

Reformen är också i allra högsta grad en viktig jämställdhetsfråga, säger Backgren. Hittills har könskonsekvensbedömningen lyst med sin frånvaro i reformarbetet. Den offentliga sektorn är klart kvinnodominerad vilket betyder att reformens utfall till största del påverkar kvinnors inkomstmöjligheter och framtidsutsikter. Bolag berörs inte av reglerna för könskvotering vilket kan komma att ha följder för könsfördelningen.Läs mera »
10.06.2017 kl. 14:34

Vänstern ska inte ha monopol på ordet feminism

För mig handlar feminism om friheten att bli betraktad och bedömd som den människa du är, inte utifrån vilket kön du har. Feminism är att stå upp upp för könsmångfald, för alla dem som identifierar sig som varken man eller kvinna. Feminism för mig är att stå upp för sexuella minoriteter, att arbeta för ett rättvist och jämlikt samhälle fritt från alla former av diskriminering, vare sig den grundar sig på kön, sexualitet, ålder, funktionshinder, etnicitet, språk, religion.Läs mera »
10.06.2017 kl. 14:05

Människohandels- offers rättigheter måste tryggas

Under 2015 och början av 2016 har sammanlagt 54 nigerianska människohandelsoffer sökt skydd i Finland. Av dem har 19 beviljats någon form av uppehållstillstånd, medan majoriteten – 35 kvinnor – har avvisats. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
01.10.2016 kl. 14:00

Anna Jungner-Nordgren återvald till ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

Pressmeddelande från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 12.3.2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
12.03.2016 kl. 18:39

Jungner-Nordgren: Regeringspolitiken förbiser jämställdheten och mänskliga rättigheter

Pressmeddelande från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 11.3.2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
11.03.2016 kl. 16:17

Anna Jungner-Nordgren: inlägg i politiska debatten på SFP:s partidag

Inlägg i allmänpolitiska debatten, SFP:s partidag 6.6.2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
09.06.2015 kl. 11:15

Tanja Ljungqvist: Mera könsrelaterad integrationsverksamhet

Tal vid SFP:s partifullmäktigemöte i Kasnäs17.1.2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
18.01.2015 kl. 21:47

Anna Jungner-Nordgren: Det behövs en familjepolitisk helhetsreform

Tal vid SFP:s partifullmäktigemöte 17.1.2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
18.01.2015 kl. 14:52

Carola Sundqvist: Deltidsarbete och jämställdhet på arbetsmarknaden

Tal vid SFP:s partifullmäktigemöte i Kasnäs17.1.2015Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
18.01.2015 kl. 14:42

Jourförordning och inbesparingar

Carola Sundqvist tal på SFP:s partifullmäktigemöte 27-28.9.2014Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
29.09.2014 kl. 11:14

Sundqvist vill förbättra kvinnornas möjligheter till fast anställning

Förbundsordförande Carola Sundqvist tal på partifullmäktigemötet i Pargas 26.1.2013Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
26.01.2013 kl. 15:36

Jungner-Nordgren: Den ojämna fördelningen av familjeledigheterna är jämställdhetspolitikens största problem

Vice ordförande Anna Jungner-Nordgrens tal på partifullmäktigemötet i Pargas 26.1.2013Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
26.01.2013 kl. 15:32

Unga pojkars välmående

Förbundsordförandes tal på partistyrelsen 20.4.2012Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
20.04.2012 kl. 15:06

Idrott och jämställdhet

Anförande på partistyrelsemötet 9.12.2011Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
09.12.2011 kl. 16:15

Jämställdheten vid kommunsammanslagningar?

Pressmeddelande 30.9.2011.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
30.09.2011 kl. 17:24

Framsteg för jämställdhet i regeringsprogrammet

Pressmeddelande 19.6.2011Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
19.06.2011 kl. 15:44

EU-valet - ett jämställdhetsval

Förbundsordförande Sara Eklunds taltur på SFP:s partistyrelsemöte den 12 juni 2009Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
12.06.2009 kl. 00:00

Klimatförändringen är inte könsneutral

Förbundsordförande Sara Eklunds taltur vid SFP:s partistyrelsemöte 13.3.2009Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.03.2009 kl. 00:00

Kvinnor, fred och säkerhet

Förbundsordförande Sara Eklunds taltur vid sfp:s partistyrelsemöte den 30 januari 2009 i VasaLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
03.02.2009 kl. 00:00

Tätt BB-nätverk behövs

Förbundsordförande Sara Eklunds taltur vid sfp:s partistyrelsemöte den 10.10.2008 i HelsingforsLäs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
10.10.2008 kl. 00:00

Gör kommunalvalet till ett jämställdhetsval!

Förbundsordförande Sara Eklunds tal vid sfp:s partistyrelsemöte den 12.9.2008 i Helsingfors.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
12.09.2008 kl. 00:00

Eklund efterlyser modig och alternativsökande politik

Förbundsordförande Sara Eklunds tal vid SFP:s partistyrelsemöte i Helsingfors den 24.4.2008Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
25.04.2008 kl. 00:00

Sara Eklunds hälsningstal på årsmötet 2008

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 5-6.4.2008Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
05.04.2008 kl. 00:00

Jämställdhet, respekt, mångfald och rättvisa

Förbundsordförande Sara Eklund på sfp:s partistyrelsemöte 18.1.2008Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
18.01.2008 kl. 00:00

Välkomsttal av förbundsordförande Sara Eklund på 100-årsjubiléet

Tal 26.10.2007Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
26.10.2007 kl. 00:00

Henrika Lax om porträttet

Konstnären Henrika Lax' tal vid avtäckningen av porträttet av Margareta Pietikäinen 26.10.2007Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
26.10.2007 kl. 00:00

Festtal av minister Elisabeth Rehn på 100-årsjubiléet

Tal 26.10.2007Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
26.10.2007 kl. 00:00