Bild på Ramieza Mahdi

Mahdi på SFP:s partidag: Vi måste skapa inkluderande arbetsmiljöer

29.05.2021 kl. 15:54
Mer än någonsin prioriterar arbetsgivare i de stora innovativa företagen om mångfalds- och inkluderingsinitiativ där man investerar och lägger enorma resurser för att se till att deras team är konkurrenskraftiga och framgångsrika. Här på hemmaplan hör vi hela tiden det skrämmande realiteten om att Finlands arbetsföra befolkning kommer att minska med 75000 personer fram till 2030 och ändå är inte Finlands arbetsmarknad jämlikt.

Bästa partidag, ordförande,

Jag pratar inte om de invandrare som inte kan språk eller inte har en utbildning. Internationella studeranden och personer som är födda här i landet med icke finskt namn, och som har fått sin examen i Finland har svårt att hitta jobb. Denna grupp har högre arbetslöshet, färre jobbmöjligheter, lägre löner, sämre förmåner och mer instabilitet i arbetslivet. Det finns också en rad negativa samhällsekonomiska effekter av att en stor grupp av minoriteter ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden. Detta leder till ökade klyftor, skapar social oro och segregation.

Ofta lyfter man språkfrågan som ett hinder. Men det inte alltid är så. Utmaningen baserar sig inte enbart på språkfrågan. Den stora skillnaden mellan inrikes födda och de utrikes födda på arbetsmarknaden är strukturell etnisk diskriminering. Diskriminering som finns på arbetsmarknaden kan vara subtil där man t.ex. använder språkkraven som ett medel för att neka en person jobbet. Fördomar, strukturell diskriminering och förutfattade meningar om invandrare är största hindren för människor att hitta jobb. Vem som helst skulle bli nedslagen om man lämnar in jobbansökningar gång på gång, försöker nätverka och ändå inte landar på ett jobb.

Bästa partidag,

Vi måste skapa inkluderande arbetsmiljöer som tar vara på personens unika förmågor och ge möjligheter för alla att uppnå sin fulla potential. Det går inte heller att man tröttar ut invandrare med värdelösa sysselsättningar som inte leder till verkliga arbeten. Att få jobb och kunna försörja sig betyder att man har en inkomst och pension då personen lämnar arbetslivet. Arbete kan även föra med sig gemenskap, bättre hälsa, mindre missbruk och lägre kriminalitet. Staten, kommunen och privata företag och hela samhället måste våga tänka annorlunda och se på de resurser som finns framför våra ögon.

Bästa partidag,

Globaliseringen gör redan att vi i världsekonomin är alltmer beroende av varandra. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det till fördel för Finland att anställa en mångfald av människor. Detta skulle inte bara gynna företagen utan hela samhället. En nyligen genomförd studie visar att företag som får bra poäng på indikatorer för mångfald också tenderar vara mer innovativa. På detta sätt kan företag anpassa sig i samma takt som marknaden förändrar sig och erhåller en ökad konkurrenskraft, och kan ständigt uppdatera sig i förhållande till marknaden. Men det betyder också att arbetstagaren får möjlighet att försörja sig och bli ekonomiskt självständig.

Så bästa partidag, jag vill se en jämlikt arbetsmiljö i vår samhälle, diskrimineringen leder till att duktiga och ambitiösa människor lämnar ladet precis som partiordförandet sa i sitt linjetal! Jämlikhet är utgångspunkten, A och O för ett rättvist samhälle. Låt oss inte slösa viktiga resurser och i stället se de enorma möjligheter som finns framför våra ögon! Fokus ska inte bara ligga på integration utan tvåvägsintegration och en riktigt etablering!

Ramieza Mahdi
Vice ordförande
Svenska Kvinnoförbundet
Inlägg i allmänpolitiska debatten på SFP:s partidag 29.5.2021

Petra Qvist-Hämäläinen