Backgren efterlyser paradigmskifte i arbetslivet

08.06.2019 kl. 14:26
För att utveckla ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle i enlighet med det nya regeringsprogrammets målsättningar krävs vissa paradigmskiften. Ett är synen på arbetets upplägg. Det här sade Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ann-Sofi Backgren på SFP:s partidag i Vasa.

Pressmeddelande 8.6.2019

För att utveckla ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle i enlighet med det nya regeringsprogrammets målsättningar krävs vissa paradigmskiften. Ett är synen på arbetets upplägg. Det här sade Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ann-Sofi Backgren på SFP:s partidag i Vasa på lördagen.

- Finland borde ta ett steg vidare från det industriella tänket att stämpla in och ut på arbetsplatsen. Flera arbetsplatser fungerar fortfarande enligt detta upplägg trots att arbetet i många fall kunde läggas upp mera flexibelt och hållbart, sade Backgren.

Backgren anser att en hel del onödig pendling till och från arbetsplatsen kunde undvikas då arbetet kunde göras på distans. Med sina långa avstånd borde det finländska samhället sträva efter mera platsobundna arbetsplatser.

- Bristen på arbetskraft i vissa regioner och kommuner skulle delvis kunna lösas med en förnyad syn på arbetets upplägg. Mycket handlar om attityder och ett förnyat ledarskap, delvis också förändringar i lagstiftningen, sade Backgren.

Backgren gläder sig åt att den nya regeringen kommer att utarbeta en strategi för företagande och att speciellt ensamföretagare och mikroföretagens sysselsättande förmåga ska lyftas fram.

- Omkring en tredjedel av företagarna är kvinnor och andelen kvinnliga företagare under 35 år utgör endast 15 procent av företagarna. Därför är det speciellt viktigt att uppmuntra unga kvinnor att bli företagare. Även möjligheten att kombinera att vara anställd med att driva eget på deltid borde underlättas. Till exempel är det svårt för deltidsföretagare att söka olika finansieringsstöd. Många gånger är deltidsföretagande också en inkörningsport till heltidsföretagande, sade Backgren.

För mer information:
Ann-Sofi Backgren, vice ordförande
050-522 26 42

Petra Qvist-Hämäläinen