Jungner-Nordgren: Regeringspolitiken förbiser jämställdheten och mänskliga rättigheter

11.03.2016 kl. 16:17
Pressmeddelande från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 11.3.2016

Regeringen har gjort klart för alla och envar att jämställdhet inte är en viktig målsättning för den här regeringen, inledde förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren sitt öppningstal med på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte idag.

- ”Kvinnor och män är jämställda i Finland.” Sällan har en mening bestående av bara sju ord retat så mycket gallfeber på så många människor. Jag talar förstås om formuleringen som ingick i regeringen Sipiläs regeringsprogram. Och med rätta reagerade vi och många med oss. Till den här felaktiga uppfattningen om en redan uppnådd jämställdhet kom man under regeringsförhandlingarna som leddes av män, bestod av en majoritet manliga politiker som hörde en klar majoritet manliga sakkunniga, sade Jungner-Nordgren inför årsmötesdeltagarna.

Regeringen tog kritiken till sig och lovade oss ett jämställdhetsprogram före utgången av 2015. Programmet lyser dock fortfarande med sin frånvaro.

- Under det senaste året har vi gång på gång sett hur nedskärningar och reformer planeras och genomförs utan att föregås av könskonsekvensanalyser. Följderna blir då lätt att vi tar flera steg bakåt i utvecklingen för ett jämställt samhälle. Nu senast såg vi detta i och med slopandet av den subjektiva rätten till dagvård, ett beslut som måste ses som ett avgörande steg bakåt för jämställdheten. Regeringen vill också höja dagvårdsavgifterna, något som säkert kommer att få många familjer att räkna två gånger om det lönar sig att jobba eller om det kanske är mer ekonomiskt att den ena föräldern, läs mamman, stannar hemma med barnen. Genom höjda dagvårdsavgifter ökar vi inte sysselsättningsgraden hos unga kvinnor.

För att Finland ska förtjäna sitt anseende som ett av de nordiska föregångarländerna i jämställdhet finns det otaliga åtgärder som måste göras och en mängd områden som måste tacklas. Svenska Kvinnoförbundet fortsätter sitt arbete för jämställda löner och ett jämställt arbetsliv, för ett jämnare uttag av familjeledigheterna, för en jämn fördelning av makt och inflytande och för ett slut på våld mot kvinnor.

- I det rådande samhällsklimatet i Finland har mänskliga rättigheter och en human människosyn hamnat i skymundan. Finland håller på att avsäga sig sitt internationella ansvar och stänga ut sig självt från den nordiska gemenskapen. Risken för att vi bygger murar runt Finland finns, frågan är hur höga de blir.

Jungner-Nordgren avslutade sitt öppningstal med att konstatera att Svenska Kvinnoförbundet behövs, inte bara för att gå framåt i jämställdhetsarbetet utan också för att hålla de nuvarande ställningarna.

- Jämställdhet är inte ett statiskt tillstånd utan det kommer alltid  att finnas behov av könsperspektiv i politiken och granskning av maktfördelningen i samhället.

 

För mera information:
Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
​044-281 48 54

 

Petra Qvist-Hämäläinen