Blogg

På Kvinnoförbundets blogg publicerar vi inlägg som tangerar allt mellan himmel och jord i temaspåren jämställdhet och feminism, ibland skrivna av kvinnoförbundare, ibland av andra. Åsikter och perspektiv i bloggtexterna är skribenternas egna, inte förbundets.

 

Pohjois-Pohjanmaan poliittiset naisjärjestöt: Myyttinen lasikatto

Pohjois-Pohjanmaan poliittiset naisjärjestöt ovat huolissaan yhä voimissaan olevista myyttisistä lasikatoista. Useat tutkimukset valitettavasti osoittavat, että elämme edelleen lasikattojen alla. Liitetäänkö satavuotisen Suomen etuliitteeksi tasa-arvon mallimaa vai tasa-arvoharhainen? Jotta lasikattoihin saadaan todellista muutosta, on rohkeasti myönnettävä niiden olemassaolo.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
16.11.2016 kl. 10:45

Jungner-Nordgren: Idag upphör kvinnornas löneutbetalning

Jungner-Nordgren befarar att vi kommer att se en ytterligare ökning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män samt en försämring av kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Hon betonar vikten av att regeringen utvärderar och beaktar könskonsekvenserna av det ekonomiska beslutsfattandet och nedskärningarna.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
31.10.2016 kl. 07:00

Vi måste få in fler kvinnor i kommunfullmäktige

Andelen invalda kvinnor i kommunfullmäktige måste växa. Nästa vår i april hålls det kommunalval. Beslutsfattarna i kommunen påverkar jämställdheten i praktiken och konkreta saker i invånarnas vardagsliv. Det är inte irrelevant vem som bestämmer om dem.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
03.10.2016 kl. 10:47

Människohandels- offers rättigheter måste tryggas

Under 2015 och början av 2016 har sammanlagt 54 nigerianska människohandelsoffer sökt skydd i Finland. Av dem har 19 beviljats någon form av uppehållstillstånd, medan majoriteten – 35 kvinnor – har avvisats. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
01.10.2016 kl. 14:00

Jungner-Nordgren gläds över kvinnlig partiordförande

Svenska folkpartiet har idag på partidagen i Åbo valt riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson till ny partiordförande. Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren gläds över att SFP har fått sin första kvinnliga partiordförande.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
12.06.2016 kl. 14:29

Jungner-Nordgren: Endast plåster på såren

Ett år efter att regeringen tillträdde har regeringens jämställdhetsprogram äntligen publicerats. Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren befarar att programmet kommer att ha endast en liten betydelse.Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
06.05.2016 kl. 13:14

Bevara gruppstorlekarna och den subjektiva rätten till dagvård i kommunerna

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.03.2016 kl. 12:55

Rådgivning för båda föräldrarna för att skapa ett mera jämställt föräldraskap

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.03.2016 kl. 12:54

Subjektiv rätt till fortsatt högklassig och jämställd dagvård

Motion 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.03.2016 kl. 12:51

Återinför den subjektiva rätten till barndagvård

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.03.2016 kl. 12:50

De av regeringen planerade s.k. tvångslagarna som gäller arbetsmarknaden bör slopas

Motion 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.03.2016 kl. 12:48

Glöm inte att integrera hemmamammorna!

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.03.2016 kl. 12:46

Skattefritt arvode för vård av närstående

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.03.2016 kl. 12:44

Starkt politiskt budskap genom namnbyte

Motion 8 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
13.03.2016 kl. 12:39

Resolutioner från Kvinnoförbundets årsmöte

Familjeåterförening är en förutsättning för en lyckad integration av asylsökande och invandrare. Kvinnoförbundet ställer sig kritiskt till regeringens planer på strängare regler för familjeåterförening. Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
12.03.2016 kl. 20:16

Anna Jungner-Nordgren återvald till ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

Pressmeddelande från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 12.3.2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
12.03.2016 kl. 18:39

Jungner-Nordgren: Regeringspolitiken förbiser jämställdheten och mänskliga rättigheter

Pressmeddelande från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 11.3.2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
11.03.2016 kl. 16:17

Mycket återstår att göra för jämställdheten

Debattartikel i HBL på internationella kvinnodagen 8.3.2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
08.03.2016 kl. 12:20

Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning siktar mot kommunalvalet med Lotta Keskinen som ny ordförande

Pressmeddelande 21.2.2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
22.02.2016 kl. 12:34

Anna Jungner-Nordgren vill fortsätta leda Svenska Kvinnoförbundet

Pressmeddelande 30.1.2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
30.01.2016 kl. 14:06

Jungner-Nordgren efterlyser åtgärder för att förebygga sexuella trakasserier

Pressmeddelande 14.1.2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
14.01.2016 kl. 15:50

Den europeiska feminismen öppnar sig för Finland genom Women of the World Finland -festivalen

Pressmeddelande och inbjudan 7.1.2016Läs mera »
Petra Qvist-Hämäläinen
07.01.2016 kl. 16:00