Anita Westerholm riksdagstrapport

Anita Westerholm tar sikte mot riksdagen i valet 2023 

21.04.2022 kl. 19:09
Raseborgaren Anita Westerholm brinner för samhällsbygge och kandiderar i riksdagsvalet 2023. 

 

– Jag är mycket tacksam för det förtroende jag hittills fått av väljarna. För mig känns det självklart att kandidera, jag är verkligt motiverad att vara med och fatta beslut som rör din och vår vardag. Jag vill se ett välmående, jämställt och hållbart samhälle där varje individ känner sig värdefull, delaktig och trygg. Jag vill också arbeta för att de språkliga rättigheterna ska förverkligas, säger Westerholm. 

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm har gjort stora valframgångar och har från val till val ökat sitt understöd och nominerades till riksdagskandidat under SFP i Nylands kretsmöte 21.4. 

 – I riksdagen behövs personer som försvarar demokratiska liberala värderingar och röster för en jämlik, trygg och smidig vardag. Vi behöver vårda vårt välfärdssamhälle, ge goda förutsättningar för näringslivet och främja grön omställning, anser Westerholm  

FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 måste genomföras både nationellt och i det internationella samarbetet. Att uppnå jämställdhet är en förutsättning för att nå de övriga globala målen för en hållbar utveckling. Coronapandemin har försämrat jämställdheten och i krigets spår har mänskliga rättigheter kränkts och kvinnors och barns utsatthet ökat.  

– Alla har rätt till ett liv i trygghet och fritt från våld. Tyvärr är våldet mot kvinnor är ett av de största människorättsproblemen i vårt land och att våldet är närvarande i många familjer betyder också många barn bevittnar och utsetts för våldet. Det här måste vi förebygga och motarbeta, poängterar Westerholm. 

Westerholm är stadsstyrelseordförande och fullmäktigeledamot i Raseborg och fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde. Westerholm jobbar som specialmedarbetare för justitieminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson. 

 

För mer information: 

Anita Westerholm 

044-055 7565