Tillsammans för Ukraina!

28.02.2022 kl. 14:38
Till följd av Rysslands invasion av Ukraina har en stor flyktingvåg påbörjats i Europa. Det är mestadels kvinnor och barn som flyr, då Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har utfärdat en order om allmän mobilisering som gäller alla ukrainska män mellan 18 och 60 år.  

Vi har ett ansvar att hjälpa till med alla medel vi kan, Finland måste kunna erbjuda asyl och en trygg plats åt dem som flyr sitt hem. Många som flyr och befinner sig vid gränser är också beroende tillhandahållandet av mat, kläder, sjukvård och evakuering. Bland flyktingarna finns också gravida, nyfödda och nyblivna mammor som är i behov av hjälp och vård. Vi vet att kvinnor och barn är speciellt utsatta i krig. 

Det är viktigt att Finland som nation och i samarbete med EU agerar. Vi kan också alla göra något för att hjälpa till. Insamlingar görs till biståndsorganisationer men det är också möjligt att donera bl.a. kläder, mediciner och skyddsutrustning. Nu är hög tid att visa solidaritet med folket i Ukraina. Vi kräver att Putin stoppar invasionen och drar tillbaka sina styrkor. 

Tillsammans jobbar vi för demokrati och fred! Vi står med Ukraina!