Kujala: Varje barn har rätt till vaccinationer

26.05.2018 kl. 12:57
År 2017 rapporterade Världshälsoorganisationen WHO om över 20 000 fall av mässling i Europa. Antalet fall av mässling mer än fyrdubblades sedan året innan. Enligt WHO beror ökningen till stor del på vaccinationsmotstånd. Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Tiina Kujala finner situationen ytterst oroväckande.

Pressmeddelande 27.5.2018
Svenska Kvinnoförbundet

Kujala: Varje barn har rätt till vaccinationer

År 2017 rapporterade Världshälsoorganisationen WHO om över 20 000 fall av mässling i Europa. Antalet fall av mässling mer än fyrdubblades sedan året innan. Enligt WHO beror ökningen till stor del på vaccinationsmotstånd. Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Tiina Kujala finner situationen ytterst oroväckande.

- Jag är verkligt orolig över det sjunkande flockskyddet på olika håll i Finland och runt om i Europa. Spridning av falsk information har lett till ökat vaccinationsmotstånd och medför att en del föräldrar vägrar vaccinera sina barn i enlighet med vaccinationsprogrammet. Vi måste se till att rådgivningarna har resurser att ge information om både vaccinationerna och riskerna med att inte följa vaccinationsprogrammet, sade Kujala under den allmänpolitiska debatten på SFP:s partidag i Uleåborg.

Vaccinationstäckningen har under de senaste åren sjunkit oroväckande mycket på många håll i Finland. I en del skolor, daghem och arbetsplatser finns en allt större risk för epidemier.

- Varje barn i vårt land har rätt till vaccinationer, och därmed skydd mot bl.a. mässling och kikhosta. Denna rätt tas ifrån dem av föräldrar, som av en eller annan orsak valt att inte tillåta vaccinering av sina barn. Vaccinationsprogrammet baserar sig på vetenskap - inte bloggar och fingertoppskänsla, sade Kujala.

För mer information:

Vice ordförande Tiina Kujala
tiina@tiinakujala.fi
040-576 2497