Människohandels- offers rättigheter måste tryggas

01.10.2016 kl. 14:00
Under 2015 och början av 2016 har sammanlagt 54 nigerianska människohandelsoffer sökt skydd i Finland. Av dem har 19 beviljats någon form av uppehållstillstånd, medan majoriteten – 35 kvinnor – har avvisats.

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgrens tal på SFP:s partifullmäktigemöte i Sannäs 1-2.10.2016

Människohandelsoffers rättigheter måste tryggas i Finland

Bästa partifullmäktige,

Mercy och Promise. Det är två kvinnor som jag hoppas ni läst om och tänkt på.  Mercy och Promise och många andra ödessystrar till dem.

Jag talar förstås om de nigerianska kvinnor som jagas av människohandlare, som utsatts för förnedring och våld, som lever i skräck och vars kroppar sålts gång på gång på gång.  Men som Migrationsverket kommit fram till att varken har skäl att få asyl eller uppehållstillstånd i Finland.  

Under 2015 och början av 2016 har sammanlagt 54 nigerianska människohandelsoffer sökt skydd i Finland. Av dem har 19 beviljats någon form av uppehållstillstånd, medan majoriteten – 35 kvinnor – har avvisats.

I flera beslut där hjälpsystemet har identifierat kvinnan som offer, så har Migrationsverket haft en annan åsikt och ansett att hon inte är det. Likaså har Migrationsverket i något fall ansett att kvinnan inte är ett människohandelsoffer eftersom hon inte utsatts för brottet i Finland.

Under hösten har det dessutom kommit fram att åtminstone en del av de kvinnor som Migrationsverket avvisat som så kallade Dublin-fall har hamnat tillbaka på gatorna i Italien. Det här trots att flera olika internationella direktiv och förordningar förpliktigar Finland att på alla sätt försäkra sig om att de offer som av någon orsak avvisas inte ska falla offer för sexhandel på nytt.

Finland bryter alltså mot internationell rätt och vår regering tittar på och lyfter inte ett finger för att korrigera. Finland agerar mot alla människorättsprinciper och jag vill gärna citera den rapport som Kirsi Pimiä som är nationell människohandelsrapportör låtit göra:

"Utgående från Migrationsverkets uttalanden ser det ut som om Finland förhåller sig direkt likgiltigt till hurudana förhållanden de människohandelsoffer som avvisas från landet hamnar i. (...) Finland ser ut att åtminstone till denna del försumma de bindande människorättsförpliktelser som landet har enligt internationell rätt."

Jag är stolt och glad över att jag vet att vi inom SFP kommer att fortsätta ifrågasätta regeringens skärpning av asylreglerna, att vi som SFP fortsätter visa vägen för de övriga partierna och påminna myndigheterna om mänskliga rättigheter som garanterar var och en ett värdigt liv. Vi kommer att påminna Migrationsverket om att mänskliga rättigheter är universella och vi kommer inte att godta bortförklaringar om att människohandeln inte skett i Finland.

Mercy och Promise har inte arenan och kraften att göra sin röst hörd. Därför är det vår plikt som medmänniskor att vara den rösten.

Petra Qvist-Hämäläinen