Backgren: Landskapsreformen är en jämställdhetsfråga

10.06.2017 kl. 14:34
Reformen är också i allra högsta grad en viktig jämställdhetsfråga, säger Backgren. Hittills har könskonsekvensbedömningen lyst med sin frånvaro i reformarbetet. Den offentliga sektorn är klart kvinnodominerad vilket betyder att reformens utfall till största del påverkar kvinnors inkomstmöjligheter och framtidsutsikter. Bolag berörs inte av reglerna för könskvotering vilket kan komma att ha följder för könsfördelningen.
Pressmeddelande 10.6.2017
Svenska Kvinnoförbundet

Backgren: Landskapsreformen är en jämställdhetsfråga

I sin taltur på SFP:s partidag lyfte Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ann-Sofi Backgren upp landskapsreformen och det faktum att vårt hundraåriga Finland står inför århundradets förvaltningsreform.

- Finland har hittills jobbat utgående från en stark kommunal och nationell nivå. Den regionala nivån har i praktiken varit tämligen svag. Nu ska Finland framöver börja driva sina intressen och utveckla landet utgående från tre förvaltningsnivåer. Detta leder till uppkomsten av en ny politisk kultur i Finland.

Reformen är också i allra högsta grad en viktig jämställdhetsfråga, säger Backgren. Hittills har könskonsekvensbedömningen lyst med sin frånvaro i reformarbetet. Den offentliga sektorn är klart kvinnodominerad vilket betyder att reformens utfall till största del påverkar kvinnors inkomstmöjligheter och framtidsutsikter. Bolag berörs inte av reglerna för könskvotering vilket kan komma att ha följder för könsfördelningen.

- Om lagen går igenom står vi inför ett landskapsval i januari 2018. Då hoppas jag och Svenska Kvinnoförbundet se många kvinnor som ställer sig till förfogande och finns på SFP:s kandidatlistor i landskapen, avslutar Backgren.

För mer information:

Vice ordförande Ann-Sofi Backgren
050-522 26 42
ann-sofi.backgren@kvinnoforbundet.fi