Biaudet och Westerholm: Vi stöder kvinnornas kamp i Iran

04.10.2022 kl. 16:35
I Iran fylls gator och torg av protesterande människor. Kvinnor klipper av sitt hår och bränner slöjor i protest mot regimen och sedlighetspolisen i landet. Kvinnorna i Iran visar på ett oerhört mod genom sina handlingar i kampen för frihet.

Under flera decennier har kvinnor och sexuella minoriteters rättigheter och friheter varit kringskurna i Iran, där fundamentalistiska lagar styr. Mordet på 22-åriga Mahsa Amini har nu startat en kamp för frihet som personifieras i henne.

 

- Denna frihetskamp är ett tecken på att det också i de mest fundamentalistiska länder kan gro hopp om förändring. Kampen kan växa sig ännu större för egen och kommande generationers rätt att leva ett liv fritt från förtryck, våld och diskriminering. Vi måste stå upp för dessa kvinnors frihetskamp, säger Anita Westerholm.

 

Över hundra personer har dödats i samband med protesterna och internet i Iran har stängts av, det är viktigt att vi höjer våra röster och står upp för allas lika rättigheter när regimen i Iran försöker tysta ned och undanröja opponenter av regimen. Också i länder såsom Afghanistan har talibanerna tagit över makten och förskjutit utvecklingen tillbaks till medeltiden samt inskränkt kvinnors och flickors frihet, rättigheter och möjligheter. 

 

Finland måste visa att vårt utrikespolitiska mål att främja kvinnors rättigheter och jämställdhet alltid åtföljs av konkreta handlingar. Kvinnorättsaktivister och människorättsorganisationer som kämpar för demokratin behöver nu vårt stöd. De modiga kvinnor som demonstrerar och utsätter sig för livsfara för att åstadkomma en förändring måste erbjudas humanitärt skydd i Finland och EU, säger Eva Biaudet.

 

- Nu krävs det att en feministisk utrikespolitik förverkligas för att främja kvinnors jämställdhet och  frihetskamp i världen, betonar Biaudet och Westerholm.