Bild på Ann-Sofi Backgren

Ann-Sofi Backgren: Lyft jämställdhetsarbetet i kommunerna

09.03.2020 kl. 10:32
Jag anser att SFP-kommuner skall vara ledande i Finland gällande jämställdhetsarbetet på kommunal nivå. Jämställdheten skall inte tas för given. Det krävs medvetna strategiska mål och insatser. Nu lever vi på 2020-talet och då borde det vara en självklarhet att underteckna den europeiska stadgan om jämställdhet, sade vice ordförande Ann-Sofi Backgren på SFP:s partifullmäktigemöte i helgen.

Tal på SFP:s partifullmäktigemöte 7.3.2020

Bästa partifullmäktige,

Eftersom detta är mitt sista partifullmäktigemöte i egenskap av viceordförande för Svenska kvinnoförbundet och att det senare idag är Kick-off inför kommunalvalet 2021, tänkte jag säga några ord om jämställdhetsarbetet i kommunerna.

Som många av er vet, är jag också ordförande för Österbottens förbunds jämställdhetsgrupp. Inom ramen för detta arbete har vi specifikt försökt lyfta jämställdhetsarbetet i kommunerna till en mer strategisk nivå. Som arbetsmetod har vi använt oss av den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på det lokala och regionala planet, en deklaration som utarbetades på Europanivå redan år 2006.

År 2013 skickade vi ut en uppmaning till de österbottniska kommunerna med en önskan om att växla upp jämställdhetsarbetet ute i kommunerna. Detta kunde inledningsvis göras genom att skriva under den europeiska deklarationen om jämställdhet. Vi inom jämställdhetsgruppen ansåg att det var en viktig symbolfråga och vi skulle gärna se att det Österbottniska landskapet skulle blir det första landskapet i Finland där samtliga kommuner tecknat under deklarationen. Det här trodde både jag och vi skulle vara snabbt åtgärdat eftersom de österbottniska kommunerna långt är SFP-kommuner och SFP som parti månat om jämställdhetsfrågor.

Vi har gjort flera uppmaningar sedan dess, ordnat seminarier, fortbildningar, deltagit i debatter, radioinslag mm och nu år 2020 har vi kommit så långt att 10 av 15 kommuner tecknat under stadgan. Det tog med andra ord sju år att komma så här långt. Men med detta resultat är vi trots allt bäst i landet.

Med tanke på det kommande kommunalvalet så vill jag lyfta fram vikten av ett konsekvent och strategiskt jämställdhetsarbete i våra kommuner. Bland annat tre viktiga linjedragningar bör lyftas fram: kommunen som intressant framtida arbetsgivare, den politiska rollen hos de förtroendevalda där yrkesliv skall kunna kombineras med familjeliv och en roll som aktiv förtroendevald samt vikten av att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla kommunala verksamheter.

Jag anser att SFP-kommuner skall vara ledande i Finland gällande jämställdhetsarbetet på kommunal nivå. Jämställdheten skall inte tas för given. Det krävs medvetna strategiska mål och insatser. Nu lever vi på 2020-talet och då borde det vara en självklarhet att underteckna den europeiska stadgan om jämställdhet. Upp till handling!

Ann-Sofi Backgren
Vice ordförande
Svenska Kvinnoförbundet

Petra Qvist-Hämäläinen