Jungner-Nordgren: Familjeledighetsreformen blir den stora frågan i nästa riksdagsval

24.03.2018 kl. 15:36
- Jag är förundrad över att vi i det här landet klarar av att bygga kärnkraftverk, undersöka behovet av spaningslagar och reformera försvaret. Men att genomföra en familjeledighetsreform, det klarar vi inte av.

Pressmeddelande 24.3.2018

Jungner-Nordgren: Familjeledighetsreformen blir den stora frågan i nästa riksdagsval

- Jag är förundrad över att vi i det här landet klarar av att bygga kärnkraftverk, undersöka behovet av spaningslagar och reformera försvaret. Men att genomföra en familjeledighetsreform, det klarar vi inte av.

Det sade Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren i sitt linjetal på förbundets årsmöte i Åbo idag. Jungner-Nordgren lyfte upp familjeledighetsreformen i och med riksdagsvalet 2019 och riktade skarp kritik mot den halvmesyr till familjepolitiska modell som inte fungerar: papporna har inte stannat hemma längre och huvudansvaret för vård av barn faller fortsättningsvis på mamman.

- I frågan om familjeledigheterna talas det ofta om föräldraledighet och om föräldrarnas ansvar, men det är inte ärligt. I praktiken handlar det i dag om mammorna och mammornas ansvar. I nästa riksdagsval ska vi göra familjeledighetsreformen till den stora valfrågan och i förlängningen vara med och driva igenom en ambitiös helhetsreform av familjeledigheterna, sade Jungner-Nordgren.

Andelen pappor som tar ut föräldraledighet har inte förändrats märkbart sedan år 1995. Svenska Kvinnoförbundet förespråkar den flexibla 6+6+6-modellen eftersom den skulle gynna alla parter. I en familj med mamma, pappa och barn skulle mammans ställning på arbetsmarknaden, pappans ställning som vårdnadshavare och barnets relation till bägge föräldrar främjas.

Länk till talet i sin helhet här.

För mer information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44