Keskinen välkomnar initiativet att utreda anonyma rekryteringar

08.06.2019 kl. 13:45
För att produktiviteten ska öka krävs nationella satsningar på att främja jämställdheten på den finländska arbetsmarknaden. Det konstaterade Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Lotta Keskinen på SFP:s partidag i Vasa.

Pressmeddelande 8.6.2019

Keskinen välkomnar initiativet att utreda anonyma rekryteringar

Det nya regeringsprogrammet utgår från att regeringen lyckas öka produktiviteten märkbart. För att produktiviteten ska öka krävs nationella satsningar på att främja jämställdheten på den finländska arbetsmarknaden. Det konstaterade Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Lotta Keskinen på SFP:s partidag i Vasa.

- Jämställda arbetsplatser har enligt flera studier visat sig vara mer kreativa och lönsamma. Där förekommer färre trakasserier och konflikter - personalen mår helt enkelt bättre och kan lägga större fokus på att prestera. Upplevelsen av rättvis behandling gör också att arbetstagare stannar längre. En jämställd arbetsplats gynnar välmåendet och produktiviteten, sade Keskinen i sitt anförande under den allmänpolitiska debatten.

Keskinen gläds över att en familjeledighetsreform nu äntligen finns inplanerad i regeringsprogrammet, enligt vilket pappans kvot förlängs och blir lika lång som mammans. I regeringsprogrammet har regeringen också nått samsyn om vikten av att förebygga diskriminering vid rekryteringar.

- Jag välkomnar initiativet om att utreda möjligheten till anonym jobbansökan och ser fram emot att följa med hurdana rekryteringsmetoder som lämpar sig för den finländska arbetsmarknaden. Då målsättningen är att höja produktiviteten, har vi inte råd med segregering. Det är nu vi måste lägga i en högre växel för att göra det finländska arbetslivet mer jämställt, sade Keskinen.

För mer information:
Vice ordförande Lotta Keskinen
Tel.: 041 505 5755