Jungner-Nordgren: Tillsammans kan vi bygga ett jämställt Finland

08.06.2019 kl. 13:58
Återinförande av den subjektiva rätten till dagvård, en förnyelse av translagen och en reform av sexualbrottslagstiftningen så att definitionen av våldtäkt baseras på samtycke samt en länge efterlängtad familjeledighetsreform är några av Svenska Kvinnoförbundets målsättningar som finns med i det nya regeringsprogrammet.

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgrens tal på SFP:s partidag i Vasa 8.6.2019

Bästa partidag, kära vänner

Det är inte ofta det känns som julafton i juni, men år 2019 utgör ett undantag. Vi har tydligen varit väldigt snälla för vi har fått en alldeles fantastisk julklapp, nämligen ett ambitiöst, framåtsträvande, humant och jämställt regeringsprogram. Skrivningarna om jämställdhet, om det nordiska samarbetet och satsningarna på svenskan höjer regeringsprogrammet till en ny nivå och jag är personligen så glad över speciellt dessa ställningstaganden och satsningar.

Och som ytterliga socker på botten så fick Svenska folkpartiet två ministerposter, det är alldeles fantastiskt och av en mycket stor betydelse.

Viljan att driva jämställdhetsfrågor är stark i den nya regeringen. Skillnaden till den förra regeringen är milsvid, som i sitt program endast konstaterade att män och kvinnor i Finland är jämställda. Det nya regeringsprogrammet gör att det känns lättare att andas, det känns som vi har en regering som på riktigt vill föra Finland framåt, och att alla får vara med på den resan. Den tidigare regeringen har gjort sitt allt för att underminera jämställdheten, den fick en riktig backlash. Det här är en klar och fräsch motreaktion.

I regeringsprogrammet återfinns otroligt många av de frågor som SFP och Svenska Kvinnoförbundet drivit länge, frågor som nu fått gehör på en bred bas. 

Återinförande av den subjektiva rätten till dagvård, en förnyelse av translagen och en reform av sexualbrottslagstiftningen så att definitionen av våldtäkt baseras på samtycke samt en länge efterlängtad familjeledighetsreform är några av Svenska Kvinnoförbundets målsättningar som finns med i det nya regeringsprogrammet.

Beträffande familjeledighetsreformen så den ett steg i rätt riktning. Den innebär i praktiken en 4+4-modell plus en period som kan fördelas så som föräldrarna önskar. Vackert så. I över ett decennium har vi tillsammans med SFP förespråkat 6+6+6 modellen, och det kommer vi att fortsätta med för att den en dag ska bli verklighet men det delmål som vi nu får, kan vi också vara glada över.

Godbitarna i regeringsprogrammet tar inte slut där. Det finns också skrivningar om en lag om människohandel för att hjälpa offer för människohandel, kön som skärpningsgrund i strafflagen, man vill möjliggöra upplösning av tvångsäktenskap, det ska ges resurser för att förebygga könsstympning och ett handlingsprogram för att förebygga diskriminering och rasism ska utarbetas.

Jag vet inte om ni såg nyheten i veckan om att antalet fall av familjevåld, partnervåld och våld i nära relationer som kommit till myndigheternas kännedom har ökat i Finland. I ljuset av det, är det särskilt fint att regeringen satsar på att förebygga våld mot kvinnor och kommer att inrätta en självständig och oberoende nationell rapportör för våld mot kvinnor.

Svenska Kvinnoförbundet, med mig i spetsen, är glad och tillfreds med programmet. Men vi är inte heller naiva. Vi kommer att fortsätta bevaka dessa frågor, vi kommer att följa upp att målsättningarna efterföljs och vi kommer inte att luta oss tillbaka och tycka att jobbet är gjort.

Till slut vill jag ännu gratulera våra två ministrar och önska dem all lycka i sitt viktiga arbete. Ni vet båda, Anna-Maja och Thomas, att Kvinnoförbundet och jag själv finns här för er, till stöd och hjälp och konsultation när helst ni vill och behöver.

Tillsammans kan vi bygga ett jämställt Finland och tillsammans bygger vi en ljus framtid.

Anna Jungner-Nordgren