Backgren: Ensamföretagande kvinnor måste omfattas av familjeledighetsersättningen

26.05.2018 kl. 12:52
Ensamföretagande kvinnor är i en klart sämre ställning än andra företagare. I sitt anförande på SFP:s partidag i Uleåborg efterlyste Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ann-Sofi Backgren en lagändring å det snaraste.

Pressmeddelande 26.5.2018
Svenska Kvinnoförbundet

Backgren: Ensamföretagande kvinnor måste omfattas av familjeledighetsersättningen

Ensamföretagande kvinnor är i en klart sämre ställning än andra företagare. Företagare med anställda kan ansöka om familjeledighetsersättning av Folkpensionsanstalten (FPA) för kostnader som orsakas av en kvinnlig arbetstagares föräldraskap. Maximibeloppet är 2500 euro, men i nuläget kan företagare inte ut få ut denna ersättning för sina egna föräldraskapskostnader. I sitt anförande på SFP:s partidag i Uleåborg efterlyste Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ann-Sofi Backgren en lagändring å det snaraste.

- För en ensamföretagare innebär moderskapsledigheten ofta en stor utmaning. Att anställa en vikarie åt sig själv under sin moderskaps- och familjeledighet är en kostnad som många ensamföretagande kvinnor helt enkelt inte har råd med. Kvar finns då inget annat än att lägga företaget på is och det kan även påverka ensamföretagande kvinnors beslut att bilda familj, sade Backgren.

Jämställdheten mellan könen är en betydande tillväxtfaktor för ekonomin. Framgången kan främst läsas i kvinnors ökade inträde och aktivitet på arbetsmarknaden sedan 1960-talet, men även i den allt mer växande skaran av företag. De nordiska länderna har dragit nytta av att vara relativt jämställda samhällen, vilket framkommer ur en rapport som publicerades av OECD nyligen.

- Omkring en tredjedel av företagarna i Finland är kvinnor. Dessutom är närmare tre fjärdedelar av dem ensamföretagare. Jag hoppas verkligen att vi får en lagändring så att också kvinnliga ensamföretagare själva kan omfattas av familjeledighetsersättningen, sade Backgren.

För mer information:

Vice ordförande Ann-Sofi Backgren
050 522 2642