Jungner-Nordgren: Inför allmänna uppbåd för båda könen

26.05.2018 kl. 11:02
Försvarsminister Jussi Niinistös förslag att minska försvarskostnaderna genom att slopa möjligheten för kvinnor att göra frivillig värnplikt är helt förkastligt. Det sade Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren i sitt tal på SFP:s partidag i Uleåborg.

Pressmeddelande 26.5.2018
Svenska Kvinnoförbundet

Jungner-Nordgren: Inför allmänna uppbåd för båda könen

Försvarsminister Jussi Niinistös förslag att minska försvarskostnaderna genom att slopa möjligheten för kvinnor att göra frivillig värnplikt är helt förkastligt. Det sade Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren i sitt tal på SFP:s partidag i Uleåborg.

- Niinistös förslag är både unket, ogenomtänkt och ansvarslöst. Det genomsyras av en rutten kvinnosyn och till råga på allt försvagar det Finlands försvarskapacitet. Att han sedan går ut med att det hela var ett medvetet drag för att väcka uppmärksamhet gör inte saken bättre, sade Jungner-Nordgren.

Jungner-Nordgren föreslår att Niinistö istället på allvar överväger allmänna uppbåd för båda könen.

- Det skulle trygga att tillräckligt många utför militärtjänstgöring, utbudet skulle breddas i en jämställd riktning och skulle garantera att de som är mest motiverade och lämpade såväl fysiskt som psykiskt skulle utföra militärtjänst, sade Jungner-Nordgren.

Globalt ses Finland som en föregångare i jämställdhetsfrågor, också när det kommer till fredsbevaring. Finland har i internationella avtal förbundit sig till att öka kvinnornas andel i fredsbevarande insatser. I många delar av världen är det enda sättet att komma i kontakt med kvinnor genom en kvinna - att det finns kvinnliga fredsbevarare är därmed av yttersta vikt.

- För att kunna leva upp till sitt rykte och vara en trovärdig aktör i människorättsfrågor globalt måste Finland förbättra sitt eget jämställdhetsarbete och vi ska börja med att skjuta ner chauvinistiska förslag som Niinistös, sade Jungner-Nordgren.

För mer information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44