Vänstern ska inte ha monopol på ordet feminism

10.06.2017 kl. 14:05
För mig handlar feminism om friheten att bli betraktad och bedömd som den människa du är, inte utifrån vilket kön du har. Feminism är att stå upp upp för könsmångfald, för alla dem som identifierar sig som varken man eller kvinna. Feminism för mig är att stå upp för sexuella minoriteter, att arbeta för ett rättvist och jämlikt samhälle fritt från alla former av diskriminering, vare sig den grundar sig på kön, sexualitet, ålder, funktionshinder, etnicitet, språk, religion.
Tal på SFP:s partidag, 10 juni 2017
Anna Jungner-Nordgren, ordförande
Svenska Kvinnoförbundet

Jungner-Nordgren: Vänstern ska inte ha monopol på ordet feminism

Svenska Kvinnoförbundet når i år den aktningsvärda åldern på 110 år. Det betyder att vi i över ett sekel jobbat för kvinnors och mäns lika rätt till frihet, ansvar och makt. Och vi fortsätter kämpa emot fördomar och könsroller som stänger in människor i trånga fack.

Feminism är ett ord som är beryktat, hatat och älskat. Ett ord som står för styrka och mod men som för vissa bär en negativ laddning. Det finns många som vill knuffa ut feminismen till vänster och ser ett rött skynke vid blotta nämnandet av ordet.

Så är det inte. Feminismen tillhör oss alla: att engagera sig för kvinnors rättigheter är inte vänster eller höger. Att stå upp för feminism, jämställdhet eller mänskliga rättigheter är inte vänster eller höger. I dag finns det strukturer som gör att män äger, tjänar och har mer makt än kvinnor. Att motverka dessa strukturer blir därför en fråga om människors individuella frihet.

En av liberalismens främsta förgrundsfigurer, John Stuart Mill, argumenterar för kvinnors jämställdhet utifrån liberala grunder i Kvinnans underordnade ställning, som han skrev tillsammans med sin fru Harriet Taylor Mill. De menar att samhällsutvecklingen hämmas av att förvägra kvinnorna lika rättigheter. Detta eftersom halva befolkningens kapacitet inte tillvaratas.

150 år senare har vi i Finland en regering som gör sitt yttersta för att halva befolkningens kapacitet inte tillvaratas. Nu senast fick vi se det då de tre bästa bröderna Sipilä, Soini och Orpo på presskonferensen från regeringens halvtidsöversyn i april i år skrattade högt åt det faktum att man valde att inte förnya föräldraledighetssystemet. Trots över ett århundrade av jämställdhetsarbete i Finland visar vårt lands regering gång på gång att feminism fortsättningsvis behövs, kanske mer än någonsin.

Det allmänna samhällsklimatet, både här hemma och globalt, behöver en motkraft som står upp för jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. De feministiska ljusglimtarna i politiken har varit synnerligen få under den här regeringsperioden.

För mig handlar feminism om friheten att bli betraktad och bedömd som den människa du är, inte utifrån vilket kön du har. Feminism är att stå upp upp för könsmångfald, för alla dem som identifierar sig som varken man eller kvinna.  Feminism är tron på att kvinnan är lika mycket värd som mannen. Om att jobba för en jämn fördelning av makt och för ekonomisk jämställdhet. Feminism för mig är att stå upp för sexuella minoriteter, att arbeta för ett rättvist och jämlikt samhälle fritt från alla former av diskriminering, vare sig den grundar sig på kön, sexualitet, ålder, funktionshinder, etnicitet, språk, religion.

Det här är värderingar och frågor som Svenska folkpartiet värnar om och jobbar för. Därför tycker jag att det är så oerhört viktigt och glädjande att se att vårt partifullmäktige anser att vi ska införa ordet feminism i vår kommunikation. Vänstern ska inte ha monopol på ordet feminism.

Det är Svenska folkpartiet som är aktivast och bäst på frågor om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Det är vi som försvarar minoriteter. Det är vi som lyfter fram konsekvenser för jämställdheten då det kommer till alla reformer. Det är vi som förespråkar en jämn fördelning av familjeledigheter och det är vi som försvarar den subjektiva rätten till dagvård. Det mina vänner, det är feminism för mig.

Kanadas premiärminister Justin Trudeau sade på World Economic Forum i fjol att vi borde inte vara rädda för ordet feminist. Män och kvinnor borde använda det för att beskriva sig själva.

Jag är glad att mitt parti inte är rädd.

För mera information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
040-508 1444
anna-jungner.nordgren@kvinnoforbundet.fi