Jungner-Nordgren: En hållbar klimatpolitik måste genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv

23.03.2019 kl. 15:42
Kvinnor är den grupp som drabbas hårdast av klimatförändringen och därför är det A och O att vi för en klimatpolitik som genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv, sade förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren i sitt linjetal på Kvinnoförbundets årsmöte.

Pressmeddelande 23.3.2019

Jungner-Nordgren: En hållbar klimatpolitik måste genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv

- Klimatförändringen är en kris för mänskligheten. Världens barn och unga med Greta Thunberg i spetsen har modigt visat vägen ur den – nu måste alla politiker ta klimathotet på allvar och föra en ambitiös klimatpolitik, på ett finländskt, europeiskt och globalt plan. Kvinnor är den grupp som drabbas hårdast av klimatförändringen och därför är det A och O att vi för en klimatpolitik som genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Det sade Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren i sitt linjetal på förbundets årsmöte på Hanaholmen i Esbo idag. Jungner-Nordgren pekade på flera faktorer som bidrar till att kvinnorna är de stora förlorarna i klimatförändringen.

- I många utvecklingsländer är kvinnor och flickor ansvariga för att hämta vatten till familjen. När torkan slår till måste de gå allt längre sträckor varje dag för att hitta vatten, vilket leder till att flickornas skolgång försummas. Klimatförändringar kan också leda till flyktingströmmar. Under flykten löper flickor och kvinnor större risk än män att utsättas för sexuellt våld, sade Jungner-Nordgren.

Jungner-Nordgren poängterade att kvinnor inte bara är offer. Kvinnor är också i nyckelposition att agera som kraftfulla aktörer för förändring.

- Kvinnors olika erfarenheter och praktiska kunskaper inom olika sektorer – allt från jord- och skogsbruk till energiinfrastruktur – kan bidra till att skapa klimatsmarta lösningar. Därför är det viktigt att kvinnorna får vara delaktiga.

- Vi ska också hålla i minnet att klimatförändringen inte är något som bara sker någon annanstans. Här på hemmaplan behövs mer forskning i och medvetenhet om hur klimatbeteendet är könsbundet. För att rädda världen från en klimatkris krävs politiska beslut på bred front, men vi kan också göra skillnad som individer. Vi behöver alla rannsaka vårt eget beteende och leva så klimatvänligt som möjligt, sade Jungner-Nordgren.

För mer information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44