Stärk kvinnors rättsskydd

01.03.2018 kl. 12:31
Svenska Kvinnoförbundet och SFP vill att kön läggs till som en skärpningsgrund i strafflagen. Ett exempel på där hat har en klar könsdimension är på nätet - män utsätts oftare av hot och påhopp som gäller deras yrke och kompetens, medan kvinnor i större utsträckning utsätts för sexuella och sexistiska kränkningar.

Pressmeddelande 1.3.2018
Svenska Kvinnoförbundet och SFP


SFP och Svenska Kvinnoförbundet: Stärk kvinnors rättsskydd

SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson, lämnade idag in en lagmotion om att införa kön som skärpningsgrund i strafflagen.

- Idag finns redan till exempel etniskt ursprung och religion som motiv för straffskärpningsgrunder i lagstiftningen. För att hat ska kunna bekämpas på ett mer jämställt sätt så borde även kön läggas till som en skärpningsgrund i strafflagstiftningen, säger Henriksson.

Internet och digitaliseringen har ändrat också på våra sätt att kommunicera och umgås. Idag lever vi i allt högre grad våra liv på nätet, vilket för med sig möjligheter men också utmaningar. Hat och hot förekommer på nätet och drabbar ofta kvinnor på grund av kön. Män utsätts oftare av hot och påhopp som gäller deras yrke och kompetens, medan kvinnor i större utsträckning utsätts för sexuella och sexistiska kränkningar.

- Kvinnors närvaro i offentliga rum, som på nätet, riskerar att begränsas. Då personer i det offentliga tvingas känna fruktan för vad de säger hotas yttrandefriheten och på sikt även demokratin, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

- Lagstiftningen har inte hunnit med i utvecklingen. Nu krävs det åtgärder för att jämställdhetsutvecklingen inte ska stagnera, säger Henriksson.

För mer information:

Anna-Maja Henriksson, tfn. 050-512 2377
Anna Jungner-Nordgren, tfn. 040-508 1444