Bild på Pia Sundell

Sundell på SFP:s partidag: Coronakrisen har ökat ojämlikheten bland barn och unga

29.05.2021 kl. 14:17
Coronakrisen har betydande konsekvenser för barns, ungas och familjers välfärd. Barnets rättigheter och barns företräde gäller alla situationer, även under ett undantagstillstånd. Barnets rättigheter blir ofta åsidosatta under undantagsförhållanden och vid de åtgärder som vidtas vid undantagsförhållanden. Coronakrisen har allvarliga både nationella och globala konsekvenser för barn och barnets rättigheter.

Ärade fru ordförande, kära systrar och bästa sfp:are

Coronakrisen har ökat ojämlikheten bland barn och unga. Trots att alla barn och ungdomar drabbats av Coronakrisen, är effekterna inte lika långvariga eller omfattande för alla barn. Men viktigt att minnas att många barn, unga och familjer befinner sig i situation som absolut kräver särskild uppmärksamhet. För att minimera de negativa konsekvenserna av Coronakrisen behövs det en övergripande plan och målmedvetna åtgärder för att trygga barns och ungas välfärd. Det behövs snabba omedelbara och långsiktiga åtgärder. Kommunerna och städerna har en central roll i detta arbete.

Beslut som fattades då krisen slog till garanterade barns rätt till fysisk hälsa. Bra så. Men man glömde dock bort barnets rätt till psykisk välmående och sociala kontakter. Måhända var det det ända rätta man kunde göra vid det ögonblicket. Men, paradoxalt nog är hemmet inte den tryggaste platsen för alla barn. Många barn har farit illa under Coronaperioden, alla barn har inte haft möjlighet till jämlik distansundervisning, flera barn kunde inte alls nås under perioden för distansundervisning. Vi vet att i många familjer ökade missbruk av alkohol och andra rusmedel. Vi vet att i många familjer ökade familjevåldet. Många familjer drabbades och drabbas fortfarande av ekonomisk kris. Allt detta måste vi nu ta hand om. Åtgärder måste sättas in. Barnets rättigheter bör garanteras och respekteras även vid eftervården av Coronakrisen.

Hyvät ystävät, puolue, joka haluaa, että Suomi on maailman lapsiystävällisin maa kunnioittaa tietenkin lapsen oikeuksia ja lapsen edun ensisijaisuutta. Lapsella on oikeus riittäviin yhteiskunnallisiin resursseihin. 90 luvun taloudellisen laman aikana, tehtiin huonoja päätöksiä, jotka kurittivat lasten, nuorten ja perheiden elämää. Nämä valitettavat päätökset jättivät jälkiä, joiden kanssa elämme vielä tänä päivänä ja joista me maksamme edelleen kovan hinnan. Nyt toivon että, poliittiset päätökset eivät ole lyhytnäköisiä.

Lapsella on oikeus turvalliseen elinympäristöön.

Bästa vänner, barn har rätt till trygga uppväxtförhållanden. Låt oss respektera barnets rättigheter. Vi får inte se barn, unga och familjer som en samhällelig kostnad, utan vi ska dem som en investering i framtiden.

Vid eftervården av Coronakrisen måste vi kunna garantera en bättre morgondag för alla. Barnets rättigheter är vuxnas ansvar.

Pia Sundell
Vice ordförande
Svenska Kvinnoförbundet
Inlägg i allmänpolitiska debatten på SFP:s partidag 29.5.2021

 

Petra Qvist-Hämäläinen