Jämställdhet, respekt, mångfald och rättvisa

18.01.2008 kl. 00:00
Förbundsordförande Sara Eklund på sfp:s partistyrelsemöte 18.1.2008

Jämställdhet, respekt, mångfald och rättvisa bör ses som källor till konkurrenskraft i alla sammanhang – näringslivet, offentliga sektorn, politiken, Svenskfinland, organisationer, i umgänget med människor osv. Arbetet för att uppnå dem är allas vår gemensamma uppgift för ofta lyser de med sin frånvaro när beslut fattas och verkställs på olika nivåer. Sfp som ett frisinnat, liberalt parti har lätt att omfatta dessa värderingar och som politiker kan vi ta vårt ansvar att konsekvensbedöma, tillföra perspektiv, påtala felsteg och påverka i rätta riktningar.

Låt mig lyfta fram några exempel:

Statens nya lönesystem sades bli så individuellt och rättvist. En undersökning som gjorts vid Åbo Akademi visar att löneskillnaderna mellan män och kvinnor i och med det nya systemet inte minskat och att jämställdheten ännu är avlägsen. Statliga myndigheters möjligheter att vara konkurrenskraftiga arbetsgivare och producenter av service och forskning blir inte bättre av att nyttja lönediskriminering. Svenska Kvinnoförbundet kräver lika lön för likvärdigt arbete. Det statliga lönesystemet måste utvärderas och ändras om det är så att respekten för människors arbete och jämställdheten kränks.

Finland bör ha en konkurrenskraftig familjepolitik för att säkerställa god nativitet och nöjda arbetstagare. Det kräver att alla arbetsgivare skall ha samma skyldighet att bekosta föräldraledigheter samt uppmuntra aktivt föräldraskap hos både män och kvinnor, att barnomsorgen skall ge möjligheter och inte tvinga in familjer i mallar samt att föräldraledighetssystemet borde reformeras helt enligt principen 6+6+6 så att ena föräldern fån 6 mån, andra 6 och sedan får man 6 att dela på. Vi bör också vara medvetna om att vårt system med hemvårdsstöd och frivilliga kommunala vårdtillägg förutom att skapa alternativ också kan orsaka trösklar för kvinnors arbetsmarknadsetablering, skapa pensionsfällor och accentuera klyftor i samhället. En konkurrenskraftig familjepolitik förverkligas genom alternativ men också genom kontinuerlig utvärdering av dess konsekvenser.

Näringslivet bör också ta sitt jämställdhetsansvar. Att Stockmann tillsatte en totalt mansdominerad styrelse för sitt nya dotterbolag Lindex är omodernt och ignorant. VD:s ursäkter ger mig inga glädjeryckningar . Att styrelsen inte har något att göra med verksamheten i detta skede kan vara korrekt. Trots det är det styrelsen som leder bolaget och har det yttre ansvaret. Om en totalt mansdominerad styrelse tillsätts blir signalen att det finns endast män som ärkompetenta eller att endast män är önskvärda, vilket är totalt oacceptabelt och inte sant. 

VD:s påstående att kunderna förstår vad saken gäller, att de rycker på axlarna inför styrelsevalet och ser till att försäljningen ökar, är direkt nedvärderande. Många är de kvinnor och män som liksom jag haft ett bättre intryck av Stockmanns principer än agerandet i denna affär ger belägg för. Frågan är hur försäljningen skulle ha ökat om Stockmann skulle ha brytt sig om att vara en förebild i fråga om hur styrelseval kan skötas snyggt, jämställt och modernt. Jag efterlyser en debatt på politisk nivå beträffande jämställdhetsansvar i företagsvärlden. Kan man redovisa för miljö kan man göra det för jämställdhet också

På marknaden tenderar man att undervärdera konsumenternas förmåga att träffa sina val i en djungel av marknadsföring. Jag tycker inte att det varken är sakligt eller tilltalande att allt från läskedrycker till bilar säljs genom anspelningar på sex. Jag njuter inte av att se bilder av halvnakna, utmärglade modeller iförda små spetsunderkläder på husväggar, i tidningar och skyltfönster. Jag tycker inte heller att det är roligt, hållbart eller rättvist att de som visas i reklamer ofta är mycket unga, stereotypa och på alla andra sätt inte motsvarar genomsnittskvinnan- eller mannen, som förväntas köpa det som för tillfället bjuds ut.

I Sverige diskuteras en lag för att förbjuda könsdiskriminerande reklam. Jag tycker att Finland borde ta efter förebilden Sverige i detta ärende som är viktigt för jämställdheten. Reklamen underskattar oss som konsumenter och som tänkande, kännande och medvetna individer. Jag går inte med på det längre. Bränn BH-reklamen av dagens snitt, förpassa pornofieringen till historien och för fram saklig och mångsidig marknadsföring av rättvise- och jämställdhetsmärkta produkter, tjänster och företag. Det är vi alla värda.

Ökad jämställdhet uppnås inte av sig själv utan genom samhällsdiskussion, attitydförändringar, medvetna beslut och goda exempel. Sfp bör fortsätta föregå med gott exempel och hålla hög profil i dessa frågor. Det kommer Svenska Kvinnoförbundet att göra – till fördel för vår konkurrenskraft!

Petra Qvist-Hämäläinen