Keskinen: Klimatförändringen är en kamp för global rättvisa

28.09.2019 kl. 14:30
Kampen mot klimatförändringen är en kamp för jämställdhet, barnens rättigheter och global rättvisa. Finland har resurserna att vara en föregångare i att uppnå klimatneutralitet och därför ska det vara en självklarhet att vi tillsammans arbetar för denna målsättning. Det framhöll Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Lotta Keskinen idag på SFP:s partifullmäktigemöte i Lahtis.

Kampen mot klimatförändringen är en kamp för jämställdhet, barnens rättigheter och global rättvisa. Finland har resurserna att vara en föregångare i att uppnå klimatneutralitet och därför ska det vara en självklarhet att vi tillsammans arbetar för denna målsättning. Det framhöll Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Lotta Keskinen idag på SFP:s partifullmäktigemöte i Lahtis.

- Trots att det huvudsakligen är de rika länderna i världen som ligger bakom de utsläpp som driver på klimatförändringen, så är det de människor som lever i fattigdom och utsatthet som drabbas värst av effekterna. Av de fattiga i världen, de som har sämst förutsättningar då det kommer till att tackla klimatkrisens följder, är 70 % kvinnor, sade Keskinen i sitt anförande under den allmänpolitiska debatten.

Keskinen underströk i sitt anförande att kvinnor har mindre inflytande över beslutsfattande kring klimatåtgärder än män. Det betyder också att kvinnors erfarenheter och kunskaper inte tas tillvara i planeringen av klimatåtgärder.

- Det är viktigt att Finland i det internationella samarbetet lyfter fram hur främjandet av jämställdhet för flickor och kvinnor är en förutsättning för att bekämpa klimatkrisen. Det är vårt solidariska ansvar att stöda dem som är mest sårbara och utsatta, sade Keskinen.

För mer information:
Lotta Keskinen, vice ordförande
Tel.: 041 505 5755

Petra Qvist-Hämäläinen