Jungner-Nordgren ställer upp för omval

02.02.2017 kl. 13:57
- Jag är redo att kavla upp ärmarna ännu högre och att som ordförande för Svenska Kvinnoförbundet fortsätta arbeta för viktiga frågor, som t.ex. en familjepolitisk helhetsreform, en human asylpolitik och avskaffandet av våld mot kvinnor.

Pressmeddelande 2.2.2017

Anna Jungner-Nordgren ställer upp för omval som Svenska Kvinnoförbundets ordförande

- Det allmänna samhällsklimatet, både hemma och globalt, behöver en motkraft som står upp för jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Efter mina två år som ordförande är jag ännu mer motiverad att fortsätta arbeta för att samhället ska genomsyras av dessa värderingar. Hundraåringen Finland har kommit en lång bit på vägen, men det finns fortsättningsvis jobb att göra, inte minst då man ser på den politik som den sittande regeringen för, säger Jungner-Nordgren.

Jungner-Nordgren poängterar att jämställdhetsfrågor kräver ett konstant arbete och en kontinuerlig bevakning, för att jämställdhetsperspektiv ska vara en del av det politiska beslutsfattandet. I ett Finland där flertalet reformer småningom ska se dagens ljus understryker Jungner-Nordgren nödvändigheten av att ta med könskonsekvensbedömningar i reformarbetet.

- De feministiska ljusglimtarna i politiken har varit synnerligen få under den här regeringsperioden. Inför kommunalvalet är det därför av yttersta vikt att Kvinnoförbundet jobbar för att uppnå en jämn könsfördelning i kandidatbuketten och aktivt för fram jämställdhetsfrågor i kampanjen.

- Jag är redo att kavla upp ärmarna ännu högre och att som ordförande för Svenska Kvinnoförbundet fortsätta arbeta för viktiga frågor, som t.ex. en familjepolitisk helhetsreform, en human asylpolitik och avskaffandet av våld mot kvinnor, avslutar Jungner-Nordgren.

Svenska Kvinnoförbundet väljer förbundsordförande, tre vice ordförande och förbundsstyrelse på sitt årsmöte 18-19 mars 2017.

För mer information:
Anna Jungner-Nordgren
040 508 14 44 
anna.jungner-nordgren(a)kvinnoforbundet.fi

Fotograf: Charlotte Estman